Jag arbetar på ett boende och träffar då en del anhöriga. En av dessa har stora problem med bemötande både av oss och den hon hälsar på. Hon är riktigt otrevlig, kontrollerar vårt arbete och hittar alltid något att anmärka på. Skäller ut oss inför omsorgstagaren och andra som bor där. Alla blir negativt påverkade av detta.

Vi tycker inte vi har fått något stöd från chefen, men denna anhöriga har blivit erbjuden möten och samtalsstöd med både chefer och anhörigkonsulenter. Hon har givetvis tackat nej, för hon anser att hon är felfri. Vad gör vi åt vår arbetsmiljö där anhöriga kommer och går med egen nyckel och får bete sig hur som helst?

/ Medlem som vantrivs

Ann Georgsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Det går inte att utestänga en anhörig eller att i normalfallet begränsa besöks­tider. Detta i sin tur grundas på att vård- och omsorgstagare själva bestämmer vem som ska besöka bostaden, som de har ett hyreskontrakt för. Detta regleras i hyreslagen. Men som du själv beskriver har ni ett arbetsmiljöproblem som behöver hanteras.

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön och att man inte ska riskera att drabbas av ohälsa eller olycksfall av sitt arbete. Om ni lyft detta utan respons och om situationen inte förbättras behöver ni ta kontakt med ert skyddsombud på arbetsplatsen. Saknar ni skyddsombud kan ni ta kontakt med ert lokala fack, så att ni blir rätt lotsade i vem som kan stötta er i denna arbetsmiljöfråga.