Jag undrar om det står i lagen att det ska finnas ett vilrum på ens arbetsplats? Jag arbetar inom hemtjänsten. När jag frågar min arbetsgivare får jag till svar att det inte finns lagkrav på vilrum, fast andra säger att det finns det visst. Jag har försökt hitta svaret själv, men blir inte klok på om det är eller inte är ett lagkrav. Vad gäller om detta?

/ Tacksam för besked

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Ja, man kan säga att det är ett lagkrav. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för arbetsmiljön och hur detta ansvar ser ut i detalj regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Enligt verkets föreskrift om arbetsplatsens utformning ska det på arbetsplatser finnas, eller gå snabbt att ställa i ordning, ett vilutrymme för tillfällig, ostörd och liggande vila. Arbetsmiljöverket skriver också i sina allmänna råd, att ett exempel på när detta utrymme kan behöva vara utformat som ett särskilt vilrum är när fler än 50 personer samtidigt sysselsätts inom samma område. I närheten av vilutrymmet bör det finnas toalett.