Jag jobbar i ett personalkooperativ på förskola. Min arbetsplats är på yngre barns avdelning efter år 2016 och jag blev hörselnedsatt på grund av ljudet och miljön. Jag fick hörapparat från hörselläkare, men kan inte använda den eftersom jag upplever oljudet som starkare när jag har den. Jag har alltså stora problem med att jobba.

Jag undrar hur och på vilket sätt jag ska ta upp det här om arbetsmiljön med ­rektor. Jag har sagt till många gånger, men det har inte hjälpt.

Kan man begära att någon som jobbar med arbetsmiljön besöker vår förskola? Vilka rättigheter har jag? Jag är medlem i Kommunal.

/ Medlem som lider

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du har fått nedsatt arbetsförmåga i form av en hörselskada, som ger dig problem i ditt arbete på förskolan. Du beskriver också att du har påtalat detta för rektor, men inte fått någon respons. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen och föreskrift från Arbetsmiljöverket en skyldighet att anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetsuppgifter med utgångspunkt från deras fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetsgivaren är då skyldig att vid arbetsanpassningen ta hänsyn till om arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan. Exempel på anpassningsåtgärder är att köpa in tekniska hjälpmedel eller göra förändringar i den fysiska arbetsmiljön.

Vad som kan krävas av arbetsgivaren varierar beroende på storleken på och typen av verksamhet. Ta kontakt med ditt skyddsombud, som i sin tur kan kräva att arbetsgivaren gör en ordentlig utredning av hur din nedsatta arbetsförmåga ställer sig till verksamheten och vad som måste göras för att du ska kunna fortsätta din anställning hos arbetsgivaren. Kanske finns det arbetsuppgifter i verksamheten, där du inte skulle vara lika utsatt för buller. I så fall kan en lämplig anpassningsåtgärd vara att du omplaceras till sådana uppgifter. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts.