Jag ringde till Försäkringskassan med anledning av att jag har flera föräldradagar att ta ut i år. Min dotter fyller fyra år i höst och jag har dagar som måste användas innan dess. Så ser systemet ut, använder jag dem inte innan dess fryser de inne.

När coronapandemin slog till visste jag inte om det skulle bli möjligt med sommarsemester eller längre ledighet över huvudtaget under 2020 (och sedan när pandemin fortsatte under 2021). 

När jag ringer ber jag därför Försäkringskassan om råd och hjälp med dispens för mina föräldradagar eftersom jag arbetar inom vården, det vill säga i ovisshet om hur och när och om jag kan vara ledig från jobbet. Men något undantag för mig som vårdpersonal var inte möjligt, enligt Försäkringskassan.

Dagarna fryser således inne om jag inte får ledigt.

Jag ställer mig frågande till om det verkligen är rimligt att dagarna ska behöva frysa inne när föräldrar är tvungna att bekämpa covid-19 framför att spendera tid med sina barn?

Tanken med föräldradagar är att ge barnen mer tid med sina föräldrar. Tid som vi annars inte hade fått tillsammans. Tid som vi har rätt att ta från arbetet för att vara med våra barn.

Jag är ensamstående med delad vårdnad vilket betyder att jag har min dotter varannan vecka. Tiden blir därför väldigt viktig. Jag skulle säga att den är extra dyrbar. Men när jag ber Försäkringskassan om hjälp ger de mig kalla handen.

Jag straffas för att jag är en ensamstående mamma som arbetar i ett kvinnodominerat yrke. Ett yrke där utsattheten för smittspridning, sjukdom och dödsfall orsakat av covid-19 är väldigt hög.

Jag slits mellan arbetet och mitt barn. Jag har inte särskilt mycket att säga till om. Ingenting visar det sig. 

Tycker Försäkringskassan att det är försvarbart att barn ska straffas på grund av deras ovilja att ta hänsyn till olika familjers situation? 

Jag ställer mig frågande till om det verkligen är rimligt att dagarna ska behöva frysa inne när föräldrar är tvungna att bekämpa covid-19 framför att spendera tid med sina barn? Är det rättvist att de som hjälper sjuka, sköra och döende under en pandemi även ska förlora dagar tillsammans med sina barn?

Tycker Försäkringskassan att det är försvarbart att barn ska straffas på grund av deras ovilja att ta hänsyn till olika familjers situation? Försäkringskassan borde bli mer tillmötesgående och kliva ut ur sin fyrkantiga låda. De borde hjälpa istället för stjälpa!