Det började med kritik mot att Attendos Sverigeledning i fjol beviljades en bonus på 4,8 miljoner kronor, samtidigt som företaget fick ett coronastöd på 120 miljoner kronor av skattebetalarna.

Nu fortsätter Aftonbladet avslöjandet med att berätta att det inte bara är den högsta ledningen som fått bonusar, systemet har varit vida spritt i organisationen så att även exempelvis verksamhetschefer har fått extra pengar utöver ordinarie lön.

Men för att ledningen ska veta om cheferna har varit berättigade till bonus har brukare och anställda blivit tillsagda att fylla i enkäter. Och det har varit underförstått att de ska ge så högt betyg det bara går.

– De kunder som vi vet svarar dåligt fick vi inte fråga. När vi inte fick ihop tillräckligt många svar sa chefen att jag skulle svara. Jag hittade på och fyllde i för att det skulle ge högt resultat. Det känns inte rätt, säger en anställd till tidningen.

Alla Aftonbladets källor är anonyma. En verksamhetschef bekräftar uppgifterna om enkäter som är arrangerade för att ge så positivt resultat som möjligt:

– Verksamheten får fina siffror fastän verkligheten inte är så. När jag kom in sa man bara att så har vi alltid gjort.

Ulrika Eriksson, vd för Attendo Skandinavien, förnekar att det fusk skulle vara ”vanligt förekommande”:

– Skulle det förekomma manipulation i något fall så vore det helt i strid med våra regler och skulle omedelbart leda till åtgärder.

Efter Aftonbladets granskning har Attendo slopat sina bonusar.