Jag är stolt över alla medarbetare inom hemtjänsten som dagligen möter Malmöbon cirka 15 400 gånger varje dag. Ett jobb som kräver professionalitet, lyhördhet och medmänsklighet. Tekniken som införs har ingenting med övervakning att göra utan mobilen är ett arbetsredskap som på ett enklare sätt säkerställer så alla insatser genomförs enligt planering till våra hemtjänsttagare.

Jag ska försöka ge svar på det ni skrev att ni är oroliga över.

Mobilen är vårt arbetsverktyg som en del av vår digitala utveckling. Fördelarna är bland annat:

  • Allt är samlat på samma ställe så som genomförandeplaner, kontaktuppgifter etc.
  • Efter ett arbetspass blir det en säkrare överlämning till nästa person som ska besöka Malmöbon med insats.
  • Det finns även en karta i mobilen som hjälper till att hitta överallt- vilket är en trygghet för våra medarbetare. Dock kommer inte arbetsgivaren åt enskild GPS.

Eftersom varje besök återrapporteras direkt i mobilen innebär det att när Malmöbon inte kunnat nås vid planerad insats eller ej öppnat dörren så kommer medarbetaren genom mobilen åt kontaktuppgifter direkt till både hemtjänsttagaren och anhöriga. Vid dagens slut kommer ingen att vara bortglömd – mobilen påminner. 

Den återkoppling vi har fått i dag av de medarbetare som använder mobilen är att det är ett smidigt och bra verktyg.

Det är också en trygghet för både Malmöbon med insats och medarbetare att schemat och överblick av hemtjänsttagarens genomförandeplan finns i mobilen. Detta underlättar till exempel när hemtjänsttagaren frågar vem som kommer vid nästa besök.

Eftersom det är personuppgifter som finns tillgängligt i mobilen är det viktigt att man loggar in vid besökets början och loggar ut efter. På det sättet säkerställer vi att vi arbetar under sekretess.

Förarbetet och implementeringen av systemet har pågått under en tid med delaktighet, utbildning och dialoger med medarbetare. Den återkoppling vi har fått i dag av de medarbetare som använder mobilen är att det är ett smidigt och bra verktyg.

Ni som har en oro kommer förhoppningsvis, efter er färdiga utbildning och efter att ha använt verktyget, också se fördelarna.