Tre så kallade bokstavsutredningar har på regeringens uppdrag tittat på nya las- och a-kasseregler, ett nytt studiestöd och ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Uppgiften har varit att formulera lagtexter kring delar av det som Kommunal, IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv kom överens om i sin las-överenskommelse.

Dessa fack och arbetsgivare har suttit med i arbetsgrupper för att följa arbetet i bokstavsutredningarna.

Nu när bokstavsutredningarna är klara så presenteras också en tidtabell för när förslagen ska omsättas i tre lagförslag för godkännande av riksdagen. Men först väntas en remissomgång där LO och andra som inte har godkänt las-överenskommelsen får lämna synpunkter, bland annat på fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Planen blir att regeringen och samarbetspartierna, efter remissomgången och med stöd av januariöverenskommelsen i höst lägger fram de lagförslag som anses nödvändiga. De tänkta lagförslagen ska gälla från den 30 juni nästa år.

Kommunal, IF Metall, PTK och Svenskt Näringsliv har i sin överenskommelse ett huvudavtal som utöver lagen har nya las-regler samt villkor för studier, kompetensutveckling och omställning.

Men utan riksdagens godkännande av lagförslagen blir det inget huvudavtal, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

– Det vi har sagt är att vi kommer att teckna ett nytt huvudavtal när vi ser att staten har levererat inom de områden vi anser att de ska de leverera på inom ramen för principöverenskommelsen. När staten genomför lagstiftningen kommer vi också att teckna ett nytt huvudavtal. Då börjar det att gälla direkt, fortsätter han.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Så när det är klubbat i riksdagen skriver ni på huvudavtalet?

– Det är korrekt. Avtalet är i princip förhandlat och klart. Det är i stort sett bara namnteckningarna som saknas, säger Johan Ingelskog.