Inför förbundsmötet fanns ett förslag på vilka personer som skulle ingå i valberedningen. Flera ledamöter ifrågasatte hur de förslagen tagits fram.

Slutligen röstades förslaget till valberedningen igenom. Men ett 70-tal av de 188 ombuden reserverade sig. Förbundsstyrelsen lovade att diskutera frågan.

Valberedningen ska föreslå ledamöter till framtida förbundsstyrelse som väljs av kongressen 2022. Valberedningen föreslår också ledamöter till eventuella fyllnadsval.

Förbundsmötet valde följande personer:

  • Sladjana Gustafsson, Kommunal Väst, sammankallande.
  • Agnes Jonsson, Kommunal Mitt.
  • Anneli Palmklint, Kommunal Norrbotten.
  • Carina Lenngren, Kommunal Stockholms län.
  • Niklas Fyhn, Kommunal Sydost.
  • Eva Pålsson, lokalombudsman, Kommunal Skåne.
  • Jeanette Forslund, förbundsombudsman.