Du behöver få tillräckligt många arbetspass för att kunna betala hyra och mat. Samtidigt måste du tänka på hälsan så att du inte blir utbränd för då förlorar du spelet. En delad tur ger minus på hälsokontot. Du kan ta ett dagpass på förskola och ett kvällspass på restaurang. Men har du otur hämtar föräldrarna barnen för sent. Då får du jobba övertid men hinner inte till restaurangen.

Så kan det gå till i brädspelet Springvikarierna som är skapat av läraren Felix Falk i värmländska Grums. Hela sitt liv har han byggt egna brädspel för familjen, men det här är det första som nått hela vägen till spelbutiker.

– Jag har hört historier av många människor som lever med otrygga anställningar, som aldrig kan planera sina liv. De ska svara snabbast på sms och alltid prestera bäst när de väl får jobb. Jag insåg att konkurrensen som skapas mellan människor om de här jobben är väldigt lik många klassiska spelmekaniker. Så jag ville göra ett spel som gör det tydligt för människor hur vikarier drabbas, samtidigt som det blir ett roligt och klassiskt brädspel, berättar Felix, som just plockat undan efter sin lektion, på telefon.

Felix Falk.
Felix Falk.

Felix Falk tog kontakt med LO och ABF som gillade idén och gav ekonomiskt stöd genom att förbeställa 450 spel. Felix gick vidare genom att läsa litteratur om ämnet och samla hundratals berättelser från vikarier, framför allt via Facebook, tillsammans med illustratören Max Gustafson. Detta för att spelet ska bygga på trovärdiga scenarier från vikariernas liv.

Responsen har hittills varit mycket positiv. Många har känt igen sig. Flest kommentarer har bilden från hemtjänsten fått (se ovan), där har reaktionen ofta varit: Jag ser inte satiren, precis så är det.

– Det är lite smärtsamt att träffa så rätt.

Hur har ni balanserat mellan humor och allvar så att vikarier inte tar illa vid sig?

– Vi har gjort tydligt att det är satir, Max Gustafson är van att teckna misär som är rolig men behåller allvaret. Det är hemska händelser men det är alltid tydligt i spelets budskap att allt detta händer på grund av att du är i den här situationen, inte på grund av dig som individ.

Arbetssituation i förskolan.
Arbetssituation i förskolan.

Hälsa är dock något som ofta läggs på individen, men med spelet vill Felix visa på svårigheten med att ha en god hälsa när man är springvikarie. I spelet förlorar man hälsa medan man tjänar pengar.

– Vi tvingas genom situationen att buda över varandra i hur desperata vi är och vilka arbetsvillkor vi accepterar.

Tillsammans med ABF ska Felix utveckla en studiecirkel där spelet ska användas som underlag för diskussioner. Men enligt Felix kan vem som helst som gillar brädspel uppskatta spelet. Via crowdfunding kan man nu förbeställa spelet och detta kommer styra hur många spel som kan tryckas och sedan säljas i butiker i höst.

Ett brädspel är ett ovanligt grepp för en kampanj i dessa tider, vilken potential har det tror du?

– Brädspel är ett sätt att träffas och umgås, det är en förutsättning för att ha samtal med varandra. Men spelet sätter dig också i en situation, du får uppleva de här känslorna, det är ett feelbad-spel brukar jag säga. Det kan ge en starkare grad av identifikation än att skriva exempelvis en debattartikel.

Till skillnad från de flesta andra spel har Springvikarierna ingen vinnare.

– Man tävlar om att få jobben och att inte bränna ut sig samtidigt. Men i slutändan mår ju inte jag bättre för att du har blivit utbränd. Spelet har ingen vinnare utan det finns de som klarar sig och de som inte klarar sig.