Hon har bland annat läst Kommunalarbetarens artikel om Bäckgården i Norsjö, där de anställda efter en prövoperiod röstade bort hälsoschemat.

– Man måste hitta modeller som gör att arbetssituationen blir bättre för medarbetarna. Och då måste medarbetarna vara med i det arbetet. Det är min övertygelse, säger hon.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Hälsoscheman

Arbetstider

Schemafrågor är ju inte regeringens ansvar men finns det något regeringen kan göra, kring det stora missnöjet där ute som gör att folk mår dåligt och säger upp sig på flera håll?

– En viktig del är att man behöver skjuta till resurser och säga att man behöver jobba med arbetsmiljön på arbetsplatserna, här är vi med och tar ansvar. Man behöver så klart ta ansvar som kommunpolitiker också och se hur kan vi skapa kvalitet i vår välfärd. Då måste medarbetarna ha en bra arbetssituation. De måste ha rätt förutsättningar att kunna göra sitt jobb.

Pengar är en nyckelfaktor, att vi inte bara pratar om att förbättra arbetsmiljön utan att vi faktiskt tar ansvar för det också.

Åsa Lindhagen (MP)

Åsa Lindhagen vill slå ett slag för regeringens senaste budgetsatsning, en återhämtningsbonus som kommuner och regioner kan söka från och med den 1 juni i år.

– Pengar är en nyckelfaktor, att vi inte bara pratar om att förbättra arbetsmiljön utan att vi faktiskt tar ansvar för det också, säger Åsa Lindhagen.


Återhämtningsbonusen riktar sig till kommuner och regioner (som även kan söka för privata vård- och omsorgsgivare) och tanken är att det ska gå till utveckling av arbetssätt och arbetstidsmodeller till exempel. Den är i år på sammanlagt 300 miljoner kronor. 2022 finns sammanlagt en miljard kronor att söka för kommuner och regioner.

– Det här ger möjlighet att titta på hur arbetstidsmodellerna kan se ut för att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Det kan handla om hur man lägger upp schemat. Arbetstidsförkortning kan man också titta på.

Men det blir ungefär en miljon kronor per kommun/region om man slår ut det, räcker det?

– Det är för 2021. Nästa år ligger en miljard kronor i budgeten för detta. Så det är en väldigt stor satsning.

Du är ju finansmarknadsminister, varför vill du uttala dig i den här frågan?

– Jag är också biträdande finansminister och har ett helhetsperspektiv när det gäller budgeten. Det här är avgörande frågor för mig som biträdande finansminister men också som miljöpartist.

Förslaget om återhämtningsbonusen kom från Miljöpartiet i budgetförhandlingarna.