Sveriges välfärd och trygghet förtjänar på många vis att hyllas och firas. Vi har ett socialt skyddsnät som slår de flesta länder. Den vård och omsorg som Sveriges befolkning kan ta del av, tillhandahålls till stor del av de vanliga arbetarna – de med lägst löner, sämst villkor och bristfällig trygghet.

I dag, den 1 maj, firar vi dessa arbetare och den rörelse de tillhör, men med en känsla av att vi ”inte är där ännu”. Visst ska dagen firas, men vi önskar att det fanns mer att fira. Särskilt efter ett år av pandemi, under vilket Kommunals yrkesskickliga medlemmar har varit en bärande del av att samhället fortsatt att fungera. 

Året som gått har med all (o)önskvärd tydlighet påvisat att arbetarklassen inte prioriteras på samma vis som andra yrkesklasser. Klass och kön spelar roll när det kommer till löner och villkor. Den devisen hoppas vi ska bli ett suddigt minne i framtiden.

Låt oss i dag på 1 maj avfyra startskottet för konkreta förbättringar, på riktigt. Välfärden måste rustas upp och tryggheten för medlemmarna i Kommunal måste stärkas.

Så låt oss i dag, den 1 maj 2021, avfyra startskottet för konkreta förbättringar, på riktigt. Välfärden måste rustas upp och tryggheten för medlemmarna i Kommunal måste stärkas.

Förra året gjorde Sveriges Kommuner och Regioner ett rekordöverskott, på över 50 miljarder kronor. Samtidigt är andelen tidsbegränsat anställda inom välfärden fortsatt hög. 

Inom den kommunala äldreomsorgen har 27 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning. I privat regi inom äldreomsorgen är siffran 37 procent.

Bland yrkesgrupperna barnskötare, fritidsledare och elevassistenter är siffran ännu högre. Här har hela 40 (!) procent en otrygg anställning. Några av samhällets främsta trygghetsskapare förväntas alltså fortsätta göra en enastående arbetsinsats, utan att själva få känna trygghet i att ha en fast anställning. Det kommer Kommunal aldrig att acceptera.  

Vi kräver att beslutsfattare i kommuner och regioner tar sitt ansvar, och fattar de beslut som behövs för att framtidens välfärd ska säkras. 

Vi kräver att beslutsfattare i kommuner och regioner tar sitt ansvar, och fattar de beslut som behövs för att framtidens välfärd ska säkras. 

Rekryteringsbehoven inom vård och omsorg är stora, men det kommer att bli allt svårare att motivera unga, och människor med tankar på att skola om sig, att välja dessa yrken, så länge lönerna inte höjs och tryggheten stärks. Tiden för en riktig förändring, som kommer att göra framtida generationer stolta, är nu.