Vi har problem på min arbetsplats. En kollega talar mycket illa om en annan kollega till andra personer utanför arbetsplatsen och påstår en mängd saker som att hen flörtar med en annan kollega på plats och att hen smörat in sig hos chefen och så vidare. Personen som talar illa om kollegan är för tillfället tjänstledig och är på annan arbetsplats, men fortsätter där att sprida detta ”skitsnack”.

Problemet har tagits upp med chefen som inte gör något för att få slut på detta. Vår utsatta kollega vill bara att snacket ska upphöra. De har haft möte där personen som spridit saker till andra kastat ur sig anklagelser till den utsatta och är aggressiv i sitt beteende. Men cheferna från båda arbetsplatserna försöker inte lugna ner det hela och lägger inte fokus på problemet. Nu talas det om att personen ska komma tillbaka till vår arbetsplats som har ”läkt” lite och blivit en fantastiskt bra arbetsgrupp. Vi känner att vi inte vill vara kvar här om kollegan kommer tillbaka, då det var en väldigt dålig stämning förut.

/ Behöver hjälp

Per Svensson ombudsman på Kommunal
SVAR: Det du beskriver tycker jag är ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren är skyldig att åtgärda. Du/ni bör ta kontakt med ert skyddsombud, som kan prata med arbetsgivaren om problemet och uppmana till åtgärder mot det.

Om inget händer kan skyddsombudet göra en skriftlig framställan till arbetsgivaren, där problemet beskrivs och frågan ställs vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta. Skriftligt svar på detta ska enligt arbetsmiljölagen skyndsamt lämnas av arbetsgivaren.

Är svaret inte tillfredsställande kan skyddsombudet skicka frågan till Arbetsmiljöverket, som då gör en inspektion på arbetsplatsen och kan ställa krav på arbetsgivaren att vidta åtgärder inom en viss tid för att slippa betala vite. Har ni inget skyddsombud på er arbetsplats, kontakta ert lokala fack för att få hjälp.