Det är Göteborgs-Posten som skriver om utredningsarbetet vilket leds av trafikkontoret i Göteborgs stad. Syftet är att ta reda på om det går att ha så kallade autonoma, det vill säga självkörande, spårvagnar.

– Det här materialet är framtaget för att väcka tanken, säger Mimmi Mickelsen på trafikkontoret till GP.

Johan Kamnnert på Kommunal kommenterar utredningen så här:

– Det är en del av den naturliga utvecklingen. Risken hade varit om man inte hade utrett det. Vi har redan självkörande tåg så nära som tunnelbanan i Köpenhamn, så det är inget konstigt.

Men vad händer med arbetstillfällena?

– En del förare är oroliga för sina jobb, men det kommer alltid att finnas arbetsuppgifter för oss.

Han lyfter också fram att det mesta av spårvagnstrafiken i Göteborg går i blandad bebyggelse där bilar, cyklar och fotgängare samsas om utrymmet.

– Där är det inte realistiskt med självkörande spårvagnar.