Arbetarrörelsen består av två delar, som båda syftar till att förbättra villkoren för löntagarna, den fackliga i form av LO och den politiska i form av Socialdemokraterna. Det är grunden till arbetarrörelsens facklig-politiska samverkan och vad som skapar vår styrka. För även idag finns det mycket som behöver förbättras, inte minst för dem som arbetar inom välfärden.  

Både Socialdemokraterna och Kommunal har en viktig uppgift när det gäller att upprätthålla och utveckla den facklig-politiska samverkan. Socialdemokraterna måste alltid arbeta för att förtjäna LO-gruppernas förtroende – genom politiska förslag som gör skillnad i människors vardag. Kommunal ska inte avstå från politiskt inflytande och engagemang av rädsla för att hamna på dubbla stolar.

Under de senaste åren har vi i Stockholms län sett flera goda exempel på vad en stark facklig-politisk samverkan kan innebära. Vi har lyckats stoppa borgerliga totalprivatiseringar av hemtjänsten i både Nynäshamn och Huddinge. I Botkyrka har vi sett en ordentlig extrasatsning på barnskötarna. För att ta några exempel. 

Men mer ska vi göra. Pandemiåret har gjort det uppenbart för än fler att en stark välfärd krävs för att samhället ska vara starkt. Det marknadstänk som introducerats i välfärden utgår inte ifrån invånarnas rätt till bra välfärd, tvärtom har system som skolval och vårdval sin utgångspunkt i att det ska vara så kallade ”rättvisa” konkurrensvillkor för olika välfärdsföretag. Det är helt fel fokus. 

Det är ett stort misslyckande att många – inte minst kvinnliga – kommunalare tvingas arbeta under anställningsformer som liknar dem som rådde i arbetarrörelsens begynnelse.

Välfärdspolitiken är kärnan i den socialdemokratiska samhällsmodellen och har varit ett verktyg för att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället. För att vi ska kunna ta det vidare måste vi se till att välfärden har de resurser som den behöver, och det innebär alltså att välfärden måste få mer resurser. Vi har tagit flera viktiga steg i den här riktningen.

Regeringen har infört ett äldreomsorgslyft för att gynna fler fasta anställningar, och det har tillförts ekonomiska resurser till kommunerna och regionen i form av såväl riktade som generella statsbidrag. Pengar som förstås behövs för att öka kvaliteten i skola, vård och omsorg, och därför inte bör gå till skattesänkningar. 

En bättre välfärd handlar dock inte bara om mer resurser. De som arbetar i välfärden måste också få bättre arbetsvillkor. Det är ett stort misslyckande att många – inte minst kvinnliga – kommunalare tvingas arbeta under anställningsformer som liknar dem som rådde i arbetarrörelsens begynnelse. Otrygga anställningar, ofrivilliga deltider och daglönande är oroväckande vanligt i välfärden, inte minst i Stockholms län. Det ska vi ändra på. 

Socialdemokraterna behöver fler med de kunskaper och erfarenheter som finns hos Kommunals medlemmar. 

Men facklig-politisk samverkan handlar inte om att fackföreningsrörelsen står vid sidan om politiken och beställer politik. Socialdemokratin är ett brett parti som samlar stora grupper av löntagare för byggandet av ett välfärdssamhälle.

Vi vill att partiet i än större utsträckning representeras av företrädare för yrkesgrupperna inom Kommunal. Därför hoppas vi att fler kommunalare vill ta plats som företrädare för Socialdemokraterna i de folkvalda församlingarna i Stockholms län. Socialdemokraterna behöver fler med de kunskaper och erfarenheter som finns hos Kommunals medlemmar. 

I dag leds endast fem av Stockholms läns 26 kommuner av socialdemokrater. Dessutom styrs Region Stockholm av en moderatledd koalition. Det har gjort att vi fått ägna oss åt oppositionspolitik och försök att stoppa högerns värsta attacker på välfärdssamhället.

I september 2022 är det val igen. Det valet vinner vi bara om vi har en stark och enad arbetarrörelse som går till val på ett program som sätter välfärden i centrum. Där vi tillsammans tar upp kampen på arbetsplatserna, på torgen, i samtalen och i politiken för en politik som sätter välfärden och dess arbetare först.