Avtalet gäller från 1 november 2020 till 30 september 2023. Lönerna höjs den 1 maj i år med i snitt 668 kronor. Hur stor ökningen blir kommer att variera eftersom det är individuell lön.

Nästa löneöversyn görs den 1 oktober 2022. Då ska lönerna höjas med i snitt 548 kronor.

Lägstlönerna för dem som har fyllt 18 år höjs den 1 maj i år till 21 929 kronor. Den 1 oktober 2022 höjs lägstlönerna till 22 477 kronor.

De lägsta lönerna höjs under avtalsperioden totalt med 5,64 procent, vilket är mer än märket på 5,4 procent.

Fremia som Kommunal har tecknat avtalet med är en sammanslagning av arbetsgivareorganisationerna KFO och IDEA.