Sveriges Kommuner och regioner, SKR, samlar varje år in statistik över personalläget i kommunerna och regionerna.

Nu redovisar SKR att jämfört med 2019 så ökade andelen tillsvidareanställda förra året med ett par procent i kommunerna, till 84,1 procent.

I regionerna var det inga större förändringar mellan fast anställda, timavlönade och andra tidsbegränsat anställda. Även där var omkring 84 procent tillsvidareanställda förra året.

(Texten fortsätter nedan)

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Även om andelen timavlönade minskade så arbetade de fler timmar år 2020. Enligt SKR berodde detta på behovet av att klara bemanningen under pandemin.

Antalet timavlönade över 65 år i kommunerna minskade med hela 42,2 procent, minus 8 400 personer.

I regionerna var motsvarande minskning 24,5 procent, minus 2 500 personer.

Enligt SKR var minskningen en sannolik effekt av pandemin.

Statistiken visar också att andelen som arbetade heltid ökade. I kommunerna ökade andelen med 1,2 procentenheter. Störst var ökningen inom vård och omsorg, med 2,8 procentenheter.

Det totala antalet anställda ökade förra året i regionerna med 1,1 procent. Antalet undersköterskor ökade med 550 personer, 1,1 procent.

I kommunerna minskade antalet anställda med 0,6 procent. Det blev färre undersköterskor, minus 1 650 personer eller 1,1 procent och barnskötare, minus 400 personer eller 0,7 procent.

Fotnot: SKR:s personalstatistik bygger på uppgifter insamlade från kommuner och regioner i november varje år.