För drygt femtio år sedan bestod över en fjärdedel av Kommunalarbetaren av noveller och dikter. Därtill kom recensioner och texter om böcker. Sammantaget utgjorde kulturmaterialet en tredjedel av tidningen! 

Nu står KA inför en omgörning till mer av månadsmagasin (kommer till hösten). Hur kultursidorna ska se ut är ännu inte klart, eller hur många sidor det blir. Frågan är vad du vill läsa på kultursidorna i papperstidningen och på KA-webben? 

Intervjuer med författare med koppling till arbetet? Om kommunalare som utövar kultur? Noveller? Recensioner eller boktips? Mer om tv? Mer om populärkultur? Om kulturkändisar? Bara serier? Breda grepp eller smalt och okänt? Vi har en digital bokcirkel på Facebook – ska vi bredda den till att handla om mer än enbart böcker?

Noveller har alltid varit en viktig del av fackförbundspressen. Samma år som jag föddes hade varje nummer av KA en novell, förutom julnumret som bjöd på två noveller.

Magnus Nilsson som är professor i litteraturvetenskap har tittat närmare på kulturmaterialet i fackförbundspressen och framför allt i Kommunalarbetaren. Han säger att tidningarna under 1900-talet bidrog till den svenska litteraturens utveckling. Och tillägger att det vore synd att inte föra det arvet vidare.

Men arvet har gått vidare, om än i annan kostym. KA tillsammans med medlemmarna har haft två novelltävlingar på senare år som mynnat ut i två novellantologier. Böckerna fick både fina recensioner och bra genomslag. Frågan är hur vi nu går vidare med medlemmarnas eget skrivande? Vad vill du se eller göra? Vad vill du läsa om?

Skriv till oss och berätta! 

Mejla mig på catarina.berglund@ka.se eller ring 08–725  52  53.