I två år arbetade jag som dagbarnvårdare i mitt hem. Vi hade höga krav på oss att hålla mycket rent hemma och städa dagligen. På grund av att jag fick stå upp mycket när jag jobbade och även när barnen gått hem, fick jag hälsporre i båda fötterna. Jag hade konstant smärta i fötterna, vilket förde med sig att jag inte kunde gå ut med barnen bland annat.

Jag har sökt hjälp för min hälsporre. Jag har köpt dyra skor och inlägg, tejpat fötterna och fått kortisonsprutor, men inget har hjälpt. 

Än i dag är jag mycket begränsad och måste prioritera vad jag ska göra innan jag får för ont i fötterna. Det påverkar mig dagligen. Jag sover med smärta i fötterna och vaknar med smärta. 

Många gånger önskar jag att jag ­aldrig hade jobbat som dagbarnvårdare på grund av att det har förstört mitt liv. Har jag rätt att få ersättning för min arbetsskada?

/ Tacksam för hjälp

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Arbetsskadeförsäkringen är öppen på så sätt att den omfattar alla typer av besvär och skador så länge de beror på en arbetsskada. Försäkringen är alltså inte låst till vissa diagnoser eller vissa skadliga exponeringar. Det innebär att även besvär med hälsporre i teorin kan bedömas utgöra en arbetsskada och ge ersättning.

Några kriterier måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ersättning för din hälsporre. Dels måste vissa krav i försäkringen uppfyllas. Du måste göra en inkomstförlust på minst en femtondel till följd av skadan och nedsättningen måste bedömas kvarstå i minst ett år framåt i ­tiden. Dessa villkor kan uppfyllas exempelvis vid längre sjukskrivning eller om du måste byta till ett lägre betalt arbete till följd av besvären.

Uppfyller du dessa krav ska Försäkringskassan pröva skadan i sak, om övervägande skäl talar för att det är arbetet som orsakar besvären. Det görs utifrån det vetenskapliga kunskapsläget om denna typ av samband samt faktorerna i det individuella fallet.

Det framgår inte om du exempelvis är sjukskriven med sjukpenning eller har bytt arbete. 

Svårigheterna med en diagnos som hälsporre är att den är vanlig i befolkningen och kan uppstå också utan en viss typ av exponering i arbetet. Bästa sättet att få skadan prövad är att göra en anmälan och ansöka om ersättning (livränta) hos Försäkringskassan.