Med jord och växter i  stället för grus och asfalt fick barnen fler bakterier och mikroorganismer på huden och i tarmfloran. Detta minskar risken för bland annat allergier och autoimmuna sjukdomar.

Forskaren Aki Sinkkonen är entusiastisk över resultatet:

–  Låt oss göra alla dagisgårdar gröna eftersom barnens immunförsvarssystem förbättras på bara en månad. På köpet får barnen bättre motorik och koncentrationsförmåga, och en god naturrelation, säger Aki Sinkkonen på finska Naturresursinstitutet till Hufvudstadsbladet.

Att barn som är mycket i naturen får bättre immunförsvar är känt sedan tidigare. Det nya som studien visar är att förbättringen går så snabbt, och att det inte krävs några stora skogar utan räcker med små förbättringar av den miljö där barnen redan vistas.

Det kostade ungefär 50  000 kronor att förändra en förskolegård i studien.