Är det tillåtet att under ett arbetspass med egen mobil fotografera en arbetskamrat utan dennas tillåtelse och lägga ut det på Instagram och Facebook så andra kan se? Själv känner jag mig inte trygg på min arbetsplats inom äldreomsorgen, eftersom arbetsmiljön är dålig. En del av personalen använder sin mobiltelefon till att fotografera både personal och boende.

Jag blev fotograferad en natt när jag efter tio timmars arbete satte mig ned för en kort paus. På bilden ser det ut som att jag sover, men jag såg min kollega när hon satt med sin mobil och lekte. Bilden skickades vidare.

Dagen efter blev jag inkallad till chefen, som meddelade att jag skulle få en varning och kanske bli uppsagd för att jag ­sovit på mitt ­arbetspass, vilket jag bestridit. Anses detta som kränkning?

/ En som inte trivs

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Det är ett arbetsmiljöproblem om anställda fotograferar sina kolleger i smyg. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och är skyldig enligt lag att se till att detta ofog upphör.

Enligt min bedömning gäller här också data­skyddsförordningens regler. Ett fotografi av en person som går att identifiera är en personuppgift och en anställd som fotograferar sina kolleger på arbetsplatsen ägnar sig inte åt rent privat verksamhet. Det är inte tillåtet att utan samtycke fotografera kollegan och lägga ut fotot på sociala medier eller skicka det till någon annan via e-post eller mms.

Jag vill tillägga att foto­grafering av de boende inom äldreomsorgen kan strida mot de regler som gäller för den verksamheten. Enligt socialtjänstlagen ska äldreomsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Integritetskränkande fotografering går helt på tvärs med den målsättningen.

Slutligen vill jag nämna brottet kränkande fotografering. Den som olovligen tar en bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toa­lett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. 

Ta upp problemet med ­fotograferande kolleger med ditt skyddsombud, som i sin tur kan kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att få stopp på detta.