Att göra heltidsarbete till norm även inom kvinnodominerade yrken och branscher är en av de största utmaningar i modern tid. Inte för att det kommer att kosta samhället pengar, inte för att arbetsbelastningen är för hög, inte ens för att det är svårt att lägga hälsosamma scheman. Den absolut svåraste utmaningen handlar om att kunna se målet och utgå från vart vi ska, inte från var vi är just nu.  

Sedan 2016 har Kommunal och SKR, i kollektivavtal, varit överens om att vi gemensamt ska arbeta för att heltidsarbete ska bli norm. Det sorgliga läget vi har hamnat i är att arbetsgivarna tagit överenskommelsen och gjort den till något annat utifrån deras egen lilla värld.

Claudia Schuccia, undersköterska.

Hellre arbetslös än med hälsoschema

Hälsoscheman

Arbetstider

Envist försöker de pressa in en heltidsorganisation i en befintlig deltidsorganisation vilket endast resulterar i en form av konstgjord andning. Vi måste sluta med det och vi måste lyfta perspektivet. 

Istället ska vi börja bygga heltidsorganisationer från grunden och arbetsgivarna måste få igång ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Först då kommer vi att skapa de förutsättningar som behövs för att hälsosamma scheman ska bli verklighet på riktigt. Och handen på hjärtat kamrater, även vi behöver ändra på oss, tänka framåt och vara på riktigt delaktiga i förändringen. För jämställdhetens skull. För samhällets skull. Och för vår egen skull.

Uttryck som ”medarbetarna är utbytbara” eller ”det finns andra som står på kö och vill jobba” är ett direkt hån mot yrkesskickliga människor…

Vi kommer inte framåt. Varje gång arbetsgivarrepresentanter, vare sig det är chefer eller politiker, tar sig friheten att tycka fritt och därtill göra det offentligt då är det vår uppgift att reagera och säga ifrån. Uttryck som ”medarbetarna är utbytbara” eller ”det finns andra som står på kö och vill jobba” är ett direkt hån mot yrkesskickliga människor som valt ett yrke där de lägger ner sin själ i att hjälpa andra och se till att de har både ett värdigt liv och en hälsosam vardag.

Och det de kallar hälsosamma scheman är inte det. Det är en chimär, en manipulation. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid behövs en förändring i hela organisationen. 

Vi är mitt i ett paradigmskifte, det är förståeligt att vi går vilse mellan känslor och förnuft. Att förändra normer, kulturer och strukturer är något av det svåraste som finns, för det betyder att vi måste ändra på oss själva och vårt sätt att leva.  Vi måste sätta våra känslor åt sidan och använda vårt förnuft.  

Finns det pengar? Ja, det handlar bara om hur vi fördelar dem i samhället. 

Finns det arbete? Ja, vi kommer att fattas hundratusentals arbetare inom välfärden de närmaste åren. Det handlar om hur vi fördelar arbetet. 

Orkar en att arbeta heltid inom vård och omsorg? Ja, i heltidsorganisationer är arbetet fördelat över dagen och det finns tid för återhämtning under arbetspasset. Det handlar om vilja att förändra från grunden. 

Kan vi förändra då? Ja, självklart. Vi har gjort det förr och vi ska göra det igen. Vi måste bara förstå vad det är vi behöver göra

Finns det vilja? Ja, visst finns det vilja. Det handlar om att komma till insikt och det handlar om att ändra attityd. Och för det måste vi vara modiga. 

Jag tror varenda en skulle skriva under på att vi vill att människor ska ha det bra på sitt arbete, ha en hälsosam arbetsbelastning, ett väl planerat schema, sammanhållen arbetstid, återhämtning under arbetspasset. Problemet är att de som styr i organisationerna helt enkelt inte har kommit till insikt om själva hur-et och det är vår uppgift att hjälpa dem med det. 

Kan vi förändra då? Ja, självklart. Vi har gjort det förr och vi ska göra det igen. Vi måste bara förstå vad det är vi behöver göra.  

Målet är heltidsarbete som norm, hälsosamma arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. Någon däremot? Bra, då kör vi!