– Det har varit ett ramaskri av glädje här. En av medlemmarna som jobbar på en av de berörda arbetsplatserna ringde och började gråta och skrika och tjoa. Hon var helt överlycklig, säger Daniel Deleuran, Kommunals ordförande i Karlskrona.

I snart ett år har nattpersonalen vid de två boendena, precis som i många andra kommuner, haft scheman där nattpassen kortats ner till 9 timmar. Detta har kombinerats med viss kvällstjänstgöring och fler nattpass. Motsvarande nattscheman har väckt protester på många håll runt om i landet och Kommunal har nyligen satt ner foten och förklarat att detta inte är något som förbundet står bakom.

I Karlskrona var tanken att denna modell skulle börja tillämpas på alla äldreboenden i kommunen. Men efter att många, bland annat medlemmar i Kommunal, kontaktat äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall (S) har hon ensam tagit beslutet att skrota den här typen av nattscheman.

– I egenskap av ordförande har jag möjlighet att fatta det här beslutet. Och jag har gjort det här helt i laga ordning. Informationen har nått nämnden och ingen var emot själva sakfrågan, säger Eva-Lotta Altvall.

Varför tog du det här beslutet?

– Det var en väldigt stor oro. Arbetsmiljön var hotad. Det kom till min kännedom.

De aktuella nattpassen försvinner efter sommaren vid de berörda äldreboendena och nu införs det alltså inte på fler arbetsplatser.

–  Man kör ju mycket med att det skulle vara hälsosamt för att man kortar ner arbetstiden men med fler pass har du återhämtningsproblematiken, säger Kommunals Daniel Deleuran.

Är de kortade nattpassen kopplade till heltidsresan i Karlskrona?

– Till en viss del. Men den bild jag fått är att det mest är ekonomiska skäl.

Enligt äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall har Karlskrona infört heltid som norm men hon säger att det är inte nödvändigt att korta nattpassen för att det ska fungera.

– Nej inte som jag ser det i dag.