Framför allt bör det vara obligatoriskt för vårdpersonal, enligt dem som tillfrågats i undersökningen.

Hur stor andel av personalen inom vård och omsorg som faktiskt har blivit vaccinerad varierar kraftigt i landet, enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du se hur stor andel av personalen inom hemtjänst och på särskilda boenden som fått minst en dos av vaccinet region för region.