Under 2020 gjordes 19 800 anmälningar till Försäkringskassan om arbetssjukdomar, visar Arbetsmiljöverkets preliminära sammanställning. Männens anmälda sjukdomar ökade med 28 procent jämfört med 2019 och kvinnornas med 119 procent.

Den stora ökningen grundar sig framför allt i pandemin. Många anmälningar handlar om smitta och kommer från vård, omsorg och sociala tjänster. Inom de branscherna ökade de anmälda arbetssjukdomarna med 308 procent.

– Det är stora ökningar. Andelen undersköterskor och vårdbiträden toppar statistiken och det är tyvärr bara ett kvitto på det vi sagt: det visar att arbetarkvinnorna stått sämst rustade i pandemin, säger Tobias Baudin.

Den slutliga officiella statistikrapporten om anmälda arbetsskador kommer ut i början av juni.