Barnskötaren fick efter flera år rätt i Kammarrätten. Hon beviljades sjukpenning med sammanlagt 86 000 kronor som Försäkringskassan sagt nej till.

Med stöd av Kommunal drevs målet av förbundsjurist Jimmie Söndergaard vid LO-TCO Rättsskydd. Han tycker att turerna i fallet har varit lite märkliga.

Han berättar att först beviljades barnskötaren sjukpenning, med stöd av läkarintyg. Hon gick efter en tid tillbaka till arbetet på deltid med anpassade arbetsuppgifter. Efter 180 dagar prövades hennes arbetsförmåga också mot andra normalt förekommande jobb på arbetsmarknaden.

– Då bedömde Försäkringskassan att hon kunde jobba på 100 procent. Därför avslogs hennes ansökan om fortsatt sjukpenning. Hon hade hänvisat till läkarintyg med i princip samma innehåll Försäkringskassan tidigare godkänt.

Barnskötaren överklagade till förvaltningsrätten och fick rätt. Försäkringskassan accepterade den domen.

Under tiden hade barnskötaren känt sig pressad att gå tillbaka till sitt arbete på 100 procent. Efter en tid sjukskrevs hon på nytt, med i princip samma innehåll i läkarintyget som tidigare.

Det här visar hur rättsosäkert det kan vara.

Jimmie Söndergaard, LO-TCO Rättsskydd

Den här gången sa Försäkringskassan nej. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som denna gång stödde Försäkringskassans beslut.

– Varför det blev så vet jag inte. Det här visar hur rättsosäkert det kan vara. Till exempel kan en ny handläggare på Försäkringskassan göra en annan bedömning än den tidigare. I domstolen kan det vara en ny domare som dömer i målet. Vi får sällan veta hur domstolen resonerar.

Barnskötaren överklagade till kammarrätten som medgav prövningstillstånd och gav henne rätt. Domen har vunnit laga kraft och verkställts. Hon har fått sina pengar.

– Det är vanligt att sjukpenning kan dras in, framför allt efter 180 dagar då arbetsförmågan ska bedömas i förhållande till normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden, säger Jimmie Söndergaard.

Men han hoppas att den här domen kommer att ge effekt, även om den inte är prejudicerande och bindande för liknande mål i framtiden.

– Förhoppningsvis kan Försäkringskassan och domstolarna få upp ögonen för denna dom och ta hänsyn till den vid liknande fall i framtiden, säger Jimmie Söndergaard.