Någon av förarna vid depån gjorde en anmälan till polisen om trafikfarliga bussar.

Michael Wänéus som gjorde inspektionen kunde konstatera att det finns blänk och reflexer i plexiglasen som försämrar förarnas sikt.

– Men det är inte så trafikfarligt att vi måste stoppa bussarna. Det går att lösa problemet med blänket, säger han.

Michael Wänéus menar att eftersom plexiglaset sitter fastmonterat i grinden in till förarplatsen går det att köra med grinden öppen.

– Då finns inget blänk som lurar föraren. Grinden kan vara stängd när framdörren öppnas för att släppa på passagerare. När alla har satt sig kan föraren öppna grinden, den öppnas framifrån och bak, så att det blir en avskärmning mot passagerarna.

Det finns tekniska problem med den lösningen. Bussen går inte att köra när grinden är öppen.

– Men de spärrarna borde gå att koppla bort, och det borde gå att låsa grinden i öppet läge så att den inte svänger fram och tillbaka. Det här är ett förslag från mig, sedan är det upp till skyddsombud och arbetsgivare att titta på om det här en möjlig lösning som de kan acceptera.

Huvudskyddsombudet Petri Myllykoski vid Nobina i Tyresö är inte helt avvisande till förslaget.

– Vi vill slippa risken att bli smittade och få bort trafikfarliga blänk i plexiglasen. Hur detta görs bryr jag mig inte så mycket om. Jag kan se flera tekniska problem med att grinden är öppen vid körning, men vi kan testa detta för att se om det funkar.

Han kan samtidigt se arbetsmiljöproblem med att öppna och stänga grinden på linjer med många hållplatser som ligger nära varandra.

– Det kan bli många tillfällen där grinden ska öppnas och stängas, säger Petri Myllykoski.

Bild på Petri Myllykoski, bussförare.
Petri Myllykoski.

Petri Myllykoski vill ändå ha någon form av myndighetsbeslut som tvingar arbetsgivaren att agera.

– Just nu tycker de inte att det finns några problem med blänk i plexiglas som behöver lösas, säger han.

Michael Wänéus vill gå vidare med att försöka lösa frågan vilken myndighet som har ansvaret för säkerheten och arbetsmiljön när det gäller barriärskydd som plexiglas.

– Först vände sig skyddsombuden till Arbetsmiljöverket och hävdade att plexiglasen inte är trafiksäkra. Arbetsmiljöverket hänvisade till Transportstyrelsen som i sin tur hänvisade till oss på polisen.

Michael Wänéus funderar på om detta inte är en arbetsmiljöfråga som Arbetsmiljöverket borde titta på.

– Jag förstår förarnas oro. Om de kör en buss med plexiglas är det deras ansvar om det händer en olycka på grund av glaset. Det här skapar en press hos förarna som påverkar deras arbetsmiljö. Jag vill diskutera detta med Arbetsmiljöverket, säger han.