I fredags skickade Kommunal en inbjudan till Arbetsmiljöverket. I brevet skriver Kommunal att ”det finns en oro bland medlemmar och skyddsombud när det gäller barriärskydd vid förarplatsen på bussar inom kollektivtrafik. Det har också lagts ett antal skyddsstopp. Vi tror att det behövs ett helhetsgrepp kring frågan om barriärskydd, men även en djupanalys om hur barriärskydd påverkar förarnas arbetsmiljö.”

Johan Ingelskog säger att det dels handlar om smittrisken men också om den psykiska stress förare känner på grund av blänk i de barriärskydd, plexiglas, vid förarplatsen som ska ersätta stängda framdörrar.

– Arbetsmiljöverket har inte ansvar för trafiksäkerheten. Men de ska kunna pröva hur barriärskydd påverkar förarnas oro över att köra på någon på grund blänk och reflexer.

Kommunal har märkt att Arbetsmiljöverket gjort olika bedömningar i olika delar av landet när det har lagts skyddsstopp, till och med olika bedömningar i fall som har rört samma bussbolag.

– Vi hoppas att vi kan diskutera detta med Arbetsmiljöverket för att få ett helhetsgrepp om barriärskydd och bussförarnas arbetsmiljö, säger Johan Ingelskog.

I slutet av förra veckan kunde Arbetet berätta att Arbetsmiljöverket håller på att ompröva sin syn på barriärskydd, och då också på förarnas oro över att de riskerar att köra på någon på grund av sämre sikt.

Något svar på inbjudan har Kommunal dock ännu inte fått.

– Men de visade ett stort intresse när vi aviserade att de skulle få en sådan inbjudan.

Samtidigt för förbundet diskussioner med Sveriges Bussföretag för att försöka hitta en lösning kring barriärskydd som fack och arbetsgivare kan enas om.

– Vi jobbar nu på bred front för att värna bussförarnas arbetsmiljö, säger Johan Ingelskog.