En hållbar arbetstidsförläggning med sammanhållen arbetstid och med möjlighet till återhämtning under arbetstid är en grundsten i Kommunals fackliga arbete. För oss är det därför helt obegripligt att arbetsgivare struntar i att Kommunal säger nej i samverkan eller förhandlingar och inför förändringar i nattpersonalens scheman mot personalens uttryckliga vilja.

Arbetsgivare agerar både dumt och kortsiktigt när de inför så kallade hälsoscheman, eller som jag vill kalla dem, konsult-scheman. För det är vad de är, scheman framtagna bakom ett skrivbord av personer som aldrig själva arbetat inom välfärden. Dessutom införs detta samtidigt som staten bokstavligt talat öser pengar på välfärden. Det handlar därför inte om bristande resurser utan det handlar om förtäckta besparingar.

Kommunal kommer på alla nivåer att ta strid för rätten till återhämtning. På nationell nivå lyfter Kommunal denna fråga i våra samtal med SKR, där vi varnar för konsekvenserna. En viktig framgång är det kortade heltidsmåttet för nattarbete i kollektivavtalet för SKR och Sobona. Men helt avgörande är arbetet på arbetsplatserna och på lokal nivå på sektionerna där vi ska ta alla chanser vi får för att förbättra medlemmarnas arbetssituation.

De som inte lyssnar på nattundersköterskorna måste backa tillbaka och föra en dialog med personalen. På denna punkt kommer Kommunal aldrig vika ned sig. 

Arbetsgivaren har visserligen den lagliga rätten att leda och fördela arbetet. Samtidigt är vi överens med arbetsgivarna om att förändringar av scheman och arbetstider ska lösas i samverkan på arbetsplatserna tillsammans med medlemmarna – proffsen på jobben. Förändringar ska och bör därför aldrig tvingas fram.

De som inte lyssnar på nattundersköterskorna måste backa tillbaka och föra en dialog med personalen. På denna punkt kommer Kommunal aldrig vika ned sig. 

I Söderköping försökte arbetsgivaren köra över medlemmarna i Kommunal genom att införa orimliga scheman som inte gick att varken leva eller arbeta under. Men vi satte hårt mot hårt, medlemmarna tog kampen och kommunen var till slut tvungen att backa. Resultatet av Kommunals alla anmälningar i Söderköping blev förkortad nattarbetstid och att kommunen fick betala ett vite på en miljon kronor.

Hur tror arbetsgivarna att de ska kunna rekrytera personal till sina verksamheter i framtiden när de vägrar lyssna på sin personal?

Helst av allt vill vi att arbetsgivarna själva ska förstå att förändringar i nattpersonalens scheman mot personalens uttryckliga vilja är fruktansvärt kortsiktig personalpolitik.

Medlemmarna i Kommunal arbetar i en framtidsbransch där de framtida rekryteringsbehoven är enorma. Hur tror arbetsgivarna att de ska kunna rekrytera personal till sina verksamheter i framtiden när de vägrar lyssna på sin personal?

Till sist, när arbetsgivaren ignorerar medlemmarna så ska vi agera tillsammans. När arbetsgivaren försöker köra över Kommunal och i stället för att genomföra förändringar i samverkan kör sitt eget race så hoppas jag att vi är överens om att det som behövs är fler medlemmar i Kommunal.