Knappt 4 000 personer har anmält arbetsskada med koppling till covid-19 hos Afa Försäkring, visar siffror som försäkringsbolaget nyligen presenterade. Nästan hälften av dessa anmälningar gäller Kommunals yrkesgrupper i vård och omsorg.

– Våra medlemmar har sådana arbeten där smittan finns: i sjukvården, äldreomsorgen eller om man jobbar som personlig assistent. Arbete går ut på att hjälpa och ta hand om folk. Jag måste utföra mina arbetsuppgifter oavsett om brukaren eller patienten fått covid-19 eller inte, säger Kommunals ombudsman Annica Nordström Sjödin.

Vid ett seminarium hos Afa Försäkring gick Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, översiktligt igenom vilka yrkesgrupper som ansökt om att få ersättning via den arbetsskadeförsäkring man har i sitt kollektivavtal. 

I topp på den här listan ligger den ihopklumpade gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter med 1 844 anmälningar.

1844 anmälningar

– Totalt sett har vi har fått in nära 4 000 anmälningar om arbetsskada med koppling till covid-19, varav de flesta inom sjukvård och omsorg, förklarade Michel Normark. 

Den näst största yrkesgruppen som anmält covidrelaterad arbetsskada till Afa är sjuksköterskor/barnmorskor med 867 anmälningar fram till och med januari 2021. Därefter kommer läkare. Från gruppen yrkesförare, där bussförare ingår, har det kommit in 37 ansökningar.

Som Kommunalarbetaren rapporterat tidigare är det betydligt fler än 4 000 anmälningar om arbetsskada som inkommit till Försäkringskassan. 

När det gäller anmälan till Afa och Trygghetsförsäkringen för arbetsskada så bygger det på att individen själv gör en anmälan. Det tror jag missas i en viss utsträckning.

Annica Nordström Sjödin, Kommunal

För att komma i fråga för ersättning från avtalsförsäkringen via Afa krävs att man har varit sjuk eller har kvarstående besvär i minst 180 dagar. Det kan vara en orsak till att inte fler hört av sig till Afa, att många inte uppfyller det kravet. En annan orsak är att många inte känner till försäkringen, tror Kommunals Annica Nordström Sjödin.

– När det gäller anmälan till Afa och Trygghetsförsäkringen för arbetsskada så bygger det på att individen själv gör en anmälan. Det tror jag missas i en viss utsträckning. Många anställda missar ersättning för att man inte vet, säger hon.

Det gäller förmodligen också den så kallade AGS-försäkringen, som sjukskrivna kan ansöka om som ett komplement till ordinarie sjukpenning, säger hon.

– Det kan till exempel gälla visstidsanställda där det inte säkert att arbetsgivaren betalar sjuklön. De kan vara berättigade till avtalsgruppsjukförsäkring från dag 15.

För de allra flesta anställda i kommuner och regioner betalas sjuklön till dag 90 och först därefter går det ansöka om ersättning från AGS. 

Som KA också berättat tidigare fick en undersköterska nyligen sina covidbesvär godkända som arbetsskada i den nämnd som är rådgivande till Afa. Efter det har flera fall blivit godkända i nämnden på Kommunals område, bland annat gäller det en anställd inom skolans värld, enligt Annica Nordström Sjödin.

Men i hur många fall som Afa betalat ut ersättning utan prövning hos den här nämnden finns det inga siffror över. Afa vill inte lämna ut sådan statistik.

– Jag utgår från att de har fattat beslut i ett antal ärenden. De ärenden som lyfts till nämnden är där Afa vill ha vägledning, säger Annica Nordström Sjödin.

Covid och arbetsskada

Över 11 000 hade fram till mitten av januari anmält till Försäkringskassan via sin arbetsgivare, om arbetsskada orsaka av covid-19. Över 60 procent av dessa anmälningar gäller Kommunals yrkesgrupper.

Efter besvär/sjukdom i 180 dagar går det att få ersättning via försäkringen man har i sitt kollektivavtal, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Nästan 4 000 personer har ansökt om sådan ersättning till och med januari 2021. Av dem gäller över 1 800 anmälningar undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

SÅ HÄR ANMÄLER DU ARBETSSKADA

  • Om du blivit sjuk i covid-19 och tror att du smittats på jobbet ska det anmälas som arbetsskada. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan. 
  • Du måste själv ansöka om ersättning. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du också ansöka om extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring. 
  • Läs mer och anmäl till Afa här.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRÄSKRING (AGS)

  • Privat eller kooperativt anställda kan få ersättning under dagarna 15-360 i sjukperioden. Ersättning kan betalas ut från dagen efter sista sjuklönedagen.
  • Anställda i kommun, region, svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag kan få ersättning från dag 91 och som längst till och med dag 360 i sjukperioden. Om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar (för till exempel en del visstidsanställda) kan man få ersättning från dag 15.
  • Läs mer och anmäl till AGS här.