Att stärka vården, skolan och omsorgen – det är Socialdemokraternas stora prioritet. Vänsterpartiet frågar sig varför det även satsas på rut-avdrag i statsbudgeten. Som socialdemokrater önskar vi att det fanns en majoritet i riksdagen för att – ovanpå de redan mycket stora satsningarna på välfärden som regeringen genomför – även satsa rut-pengarna på vård, skola och omsorg.

Tyvärr röstade väljarna fram en riksdag som till nästan 60 procent består av högerpartier. En förutsättning för att kunna stärka välfärden och samtidigt hålla Sverigedemokraterna borta från politiskt inflytande var därför att kompromissa med partier på högerkanter som sätter rut-avdraget mycket högt på dagordningen. 

V drömmer om en vänstermajoritet i riksdagen som inte finns. Under tiden gör vi socialdemokrater allt för att säkerställa så mycket pengar till välfärden som möjligt.

Alternativet till januariavtalet hade varit en liten radikal högerregering beroende av SD som säkerligen hade sänkt skatter och dränerat välfärden på resurser samtidigt som de också genomfört minst lika stora satsningar på rut-avdrag. Tycker Vänsterpartiet att det hade varit bättre? Är det viktigare att renlärigt stå vid sidan och inte smutsa ned sina händer med smärtsamma kompromisser, än att se till att mycket bra ändå blir gjort trots dåliga parlamentariska förutsättningar? 

Vänsterpartiet kan klaga på att regeringen inte lyckas lägga även rut-pengarna ovanpå de stora välfärdssatsningarna som genomförs. De drömmer om en vänstermajoritet i riksdagen som inte finns. Under tiden gör vi socialdemokrater allt för att säkerställa så mycket pengar till välfärden som möjligt.