Sommaren 2020 beslutade Klippans kommun att hela äldreomsorgen skulle få cirkulationstvätt på grund av covid-19. Det köptes in ett restlager för att så fort som möjligt få igång detta.

När vi fick våra kläder ifrågasatte vi redan då hur det skulle bli till vintern eftersom kläderna var väldigt tunna. Vi skyddsombud gick till vår chef och frågade hur kommunen hade tänkt. Chefen skulle gå vidare med vår fråga men vi fick aldrig något tydligt svar. Vi tog upp frågan flera gånger under våra personalmöten men fick ingen respons.

När vintern kom hade vi fortfarande våra sommarkläder. Det blev allt kallare och vi började frysa. Vi gick till vår chef igen och ifrågasatte om vi skulle få några vinterkläder. Vi fick till svar att om vi fryser så får vi köpa egna underställ.

Vi skyddsombud ansåg att det var ett arbetsmiljöproblem att kläderna inte höll måttet för kylan.

Då ifrågasatte vi skyddsombud om det verkligen är vi själva som ska stå för kostnaden av underställen och då fick vi ett ja av chefen. Eftersom vi skyddsombud inte var nöjda med responsen valde vi att skriva en 6:6a.

Vi skyddsombud ansåg att det var ett arbetsmiljöproblem att kläderna inte höll måttet för kylan. Våra ytterkläder håller inte heller måttet. Vi anställda har fått var sitt ofodrat regnställ av kommunen. De som var föräldralediga eller sjukskrivna under tiden vi fick regnställen har inte fått några när de kommit tillbaka i tjänst.

De vill slippa frysa på jobbet

Arbetsmiljö

I vår 6:6a skrev vi utförligt att vi behöver kläder som håller i alla väder, eftersom det inte är möjligt att hålla värmen i kläderna vi har idag. Vi gav arbetsgivaren en vecka på sig att ge ett svar. När en vecka hade gått fick vi till svar att kommunen skulle köpa in fleecejackor och att de skulle komplettera dem som inte fått något regnställ.

I dag går vi anställda med våra privata vinterjackor, mössa och vantar vilket inte är okej om vi ska följa hygienrutinerna.

Vi skyddsombud var inte nöjda med svaret och valde att skicka vår 6.6.a vidare till Arbetsmiljöverket och få det prövat. Den 18 februari blev vi kallade till telefonkonferens med Arbetsmiljöverket. Vi skyddsombud är nöjda med konferensen och väntar nu på ett beslut från Arbetsmiljöverket.

I dag går vi anställda med våra privata vinterjackor, mössa och vantar vilket inte är okej om vi ska följa hygienrutinerna. Vi skyddsombud tycker inte att det är hållbart att gå i våra privata jackor då vi just nu är inne i en pandemi. Vi anser att vi måste vara extra försiktiga nu och då är det inte okej att vi ska arbeta i våra privata ytterkläder.

Nu anser vi skyddsombud att vi har gjort allt i vår makt och hoppas att vi får ett rättvist beslut av Arbetsmiljöverket.