I somras beslöt kommunen att äldreomsorgen skulle få cirkulationstvätt, på grund av covid-19. Kläderna ska tvättas av kommunen.

– Först fick vi jeans och t-shirts, det var ett restlager för att snabbt få igång systemet med cirkulationstvätt, berättar Anna-Pia Borg.

Hon är skyddsombud för Kommunal i Klippan. Tillsammans med skyddsombuden inom hemtjänsten, Matilda Brelin och Helena Karlsson, har hon kämpat för varmare arbetskläder. De skriver i ett debattinlägg på ka.se om sin kamp mot kommunen.

 – Till hösten fick vi en tunn regnrock, ett skalplagg som inte ens är vattentät. Den skulle vi ha utanpå våra sommarkläder. När vi klagade fick vi efter en 6:6a-anmälan fleecejackor att ha under regnrocken. Men det hjälpte inte mot kylan när det var minus 15 grader ute, säger Anna-Pia Berg.

Hon och de andra skyddsombuden krävde inköp av vinterjackor.

– Vi hänvisade till att de som arbetar inom tekniska förvaltningen har fått varma vinterjackor, handskar och mössor. Men vi uppmanades att köpa egna underställ. Det accepterade vi inte.

Skyddsombuden gick vidare med en 6:6a-anmälan (se faktaruta) till Arbetsmiljöverket som nu prövar ärendet.

– Vi hade nyligen en telefonkonferens med Arbetsmiljöverket. Det var ett väldigt bra möte.

Anna-Pia Berg säger att undersköterskorna har tvingats bära privata jackor, mössor och vantar i arbetet vilket inte känns okej om de samtidigt ska följa hygienrutinerna och undvika smittspridning.

– Nu hoppas vi att Arbetsmiljöverket kommer med ett beslut inom kort som stöder våra krav. Visserligen är värsta vinterkylan över nu. Men det är viktigt att kommunen redan nu planerar för nästa vinter så att vi har arbetskläder som klarar kylan, precis som för de som arbetar inom tekniska förvaltningen, säger Anna-Pia Berg.

Verksamhetschefen Petra Österlin har avböjt intervju, men skriver så här i en skriftlig kommentar:

Som arbetsgivare är det Klippans kommuns inställning att våra medarbetare, oavsett verksamhet, ska ha tillgång till arbetskläder anpassade efter deras arbetsförhållanden. 

Enhetscheferna för nu dialog med skyddsombud och fackliga representanter för att vi tillsammans ska hitta bästa möjliga lösning gällande arbetskläder till hemtjänstens medarbetare.  

Sedan verksamheterna inom hemtjänsten gick över till nytt verksamhetsområde den 1 december 2020 och till vi fick information om framställan om 6 6 a har inte arbetsgivaren blivit informerade om att arbetskläderna generellt inte uppfyllde medarbetarnas behov. Enstaka medarbetare har haft dialog om för tunna byxor och har då löst detta på plats med sin enhetschef

Det har inte registrerats som ett arbetsmiljöproblem i våra system utan kom oss tillkänna först då framställan lämnas in. Då den inte innehöll specifika krav på plagg lämnade arbetsgivaren ett förslag. I detta skede lämnades ingen återkoppling på förslaget, varken negativ eller positiv. Nästa respons vi får är att Arbetsmiljöverket skickar ett inspektionsmeddelande och informerar att medarbetarna inte är nöjda med vårt svar. 

Vi önskar och välkomnar alltid en god dialog med skyddsombuden i arbetsmiljöfrågor där vi tillsammans kan hitta lösningar på de risker som finns i arbetsmiljön.”

6:6a

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.