Som KA berättat om har sex anställda i ett skolkök i Stockholm avskedats och polisanmälts för att ha tagit hem mat från jobbet. Kommunal, som företräder en av de anställda, menar att personalen inte informerats om att övervakningskameror satts upp i köket – något som i så fall är olagligt.

Nu har Socialdemokraterna i utbildningsnämnden lämnat in en skrivelse där de vill att utbildningsförvaltningen redogör för vilka regler och riktlinjer som finns för kameraövervakning i stadens skolor och förskolor. 

– Vi vill höra från utbildningsförvaltningen hur man använder kameraövervakningen, och om alla yrkesgrupper, elever och vårdnadshavare är införstådda med att det finns kameraövervakning på skolområdet, säger Kadir Kasirga (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

”Hur ska jag få ett nytt jobb?”

Hemtagna matrester

Nyheter

För varje kamera som sätts upp i allmänna utrymmen måste det finnas en skylt om att kameraövervakning pågår i anslutning till det rum som övervakas. Kadir Kasirga har inte fått några indikationer på att det inte fungerar så, men säger att det är viktigt att säkerställa att alla förstår vad det innebär.

– Den information som jag fått från utbildningsförvaltningen är att det är välskyltat, men jag vet inte hur människor uppfattar det. Det är viktigt att informationen når fram till alla yrkesgrupper i skolan, inte bara pedagoger. Vi har vaktmästeriet, lokalvårdarna och kökspersonal. Det är väldigt viktigt att man säkerställer att alla har fått information om vad som gäller på en arbetsplats.

Enligt Stockholms Stad sitter det skyltar uppe som informerar om att skolområdet övervakas. Men enligt Kommunal sitter det inte några skyltar om kameraövervakning uppe vid dörren in till köket. Strax före jul sattes tre nya kameror upp. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten måste varje ny kamera som sätts upp förhandlas med facket, något som Kommunal menar inte har skett. Arbetsgivaren har inte velat svara på huruvida de nya kamerorna har förhandlats med facket eller inte. 

Ta hem matrester – det här gäller

Hemtagna matrester

KA reder ut

Kadir Kasirga vill inte kommentera det utan hänvisar till att det nu pågår en process mellan Kommunal och arbetsgivaren. 

– Men det är självklart viktigt att man har en dialog med facket inför en förändring. Som socialdemokrat som också har facklig bakgrund så är det självklart för mig. Det är bra både för arbetsgivaren och de anställda att man har en dialog med facket, säger Kadir Kasirga.

Socialdemokraterna förväntar sig svar på sin skrivelse vid nästa möte i utbildningsnämnden, som är den 18 mars. 

KA söker utbildningsnämndens ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L).