Över nätet och inte minst på sociala medier uttrycker många, också anställda inom vård och omsorg, oro inför vaccineringen mot covid-19. Det handlar framför allt om risken för biverkningar och om att man tycker att vaccinet tagits fram för fort. Många hänvisar till Pandemrix, vaccinet mot svininfluensa.

Anna Körnung: Känslor, javisst – men vi får aldrig glömma fakta

Covid-19 – vaccinering

Ledare

Men där var ju ändå risken mindre än 0,1 promille att få narkolepsi. Var det inte en väldigt låg risk?

– Jo, men man kan alltid vara någon av dem. Det finns alltid en risk, säger Erik Sundlöw.

Hans huvudinvändning är att han tycker att myndigheterna inte kör med öppna kort.

– Det finns inga kliniska studier som vi i allmänheten kan läsa. Regeringen och myndigheterna hänvisar bara till företagens egna studier.

På Läkemedelsverkets webbplats ligger dock länkar till bland annat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s omfattande studie av vaccinen.

Finns det inte ett solidaritetsskäl att vaccinera sig, av hänsyn till dem som av olika anledningar inte kan ta vaccinet?

– Jag smittar ju ändå till en viss grad om jag har vaccinet. Jag skyddar alltså mig själv och så länge jag själv sköter mig och följer restriktionerna finns det ingen risk.