Det nya avtalet med Vårdföretagarna för ambulanssjukvårdare innehåller löneökningar i nivå med märket (övriga arbetsmarknaden) vilket är 5,4 procent.

Men Kommunal fick alltså inte framgång när det gäller en av de absolut viktigaste frågorna: arbetstidsmåttet för rotationstjänst med dag, kväll och natt. Det är oförändrat, vilket betyder 38,25 timmar per vecka. Kommunal yrkade på 36 timmar. Elisabeth Haug jämför med det kortare arbetstidsmått på som finns i Vårdförbundets avtal som gäller för ambulanssjuksköterskor. Den skillnaden förklarar arbetsgivarna med att Vårdförbundet för några år sedan fått ge upp annat i avtalet.

För att Kommunal skulle få igenom sitt yrkande hade arbetsgivarna motkrav.

– De ville att vi skulle ha minskat inflytande på sådana viktiga frågor som schemaläggning och göra begränsningsperioderna längre, så att man som personal kan vara än mer flexibel. Till slut var vi tvungna att säga att vi inte kunde betala detta, säger Elisabeth Haug.

Vårdföretagarna betonar att förhandlingarna handlar om ett centralt avtal och att det sedan blir lokala lösningar. Och att längre begränsningsperioder inte behöver betyda att man arbetar mer, men olika mycket under olika delar av perioden.

– Jag ser det inte som att inflytandet minskar, men det blir på ett annat sätt. Vi vill förenkla hanteringen, säger Per Östlund, förhandlingsansvarig, Vårdföretagarna.

Per Östlund.
Per Östlund, Vårdföretagarna.

Samtidigt konstaterar han att parterna den här gången inte hittade en tillräckligt bra byteshandel.

– Vi ska jobba vidare med frågan. Det handlar om en helhet och att erbjuda attraktiva villkor, säger Per Östlund.

Tidigare i år varslade Kommunal om konflikt när det gällde två andra avtal med Vårdföretagarna, de för äldreomsorg samt vård, behandling och övrig omsorg. Men i det här fallet var det inte aktuellt för Kommunal, då avtalet gav löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Någon särskild yrkessatsning innehåller inte avtalet eftersom samtliga har yrkesutbildning. Saknas gör också engångsbelopp, som det på 5 500 kronor för anställda i kommuner och regioner. Vårdföretagarna förklarar detta med att avtalet ska ge löneökningar i nivå med andra på arbetsmarknaden.

– Ambulanspersonalen har verkligen varit hjältar under pandemin. Men ett engångsbelopp, det kostar ju pengar, och då måste man ta det från märket. Och när vi förhandlar har vi ingången att vi ska hålla märket, säger Per Östlund.

Avtalet gäller cirka 300 ambulanssjukvårdare, de flesta är anställda av Falck, Samariten och Premedic.

Mer om avtalet

Kommunals avtal med Almega Vårdföretagarna för ambulanssjukvård (bransch H) gäller från den 1 januari 2021 till den 30 september 2023.

Löneökningar:

Den 1 maj 2021 höjs lönerna med 3 procent, lönehöjningen är individuell och differentierad.

Den 1 oktober 2022 höjs lönerna med 2,4 procent, lönehöjningen är individuell och differentierad.

Ersättningar:

Den 1 maj 2021 höjs ersättningarna med 3 procent.

Den 1 oktober 2022 höjs ersättningarna med 2,4 procent.

Lägstalöner:

Den 1 maj 2021 höjs lägstalönerna med 3 procent till 22 052 kronor.

Den 1 oktober 2022 höjs lägstalönerna med 2,4 procent 22 581 kronor.