– Yrkeserfarenhet och yrkesutbildning ska löna sig. Vi har valt att rikta lite större ökningar till dem som har mer yrkesvana, säger Jonas Nilsson, ombudsman, Kommunal.

Det innebär större höjning av tarifflönerna för anställda med yrkeserfarenhet som arbetar i travskolor.

För banarbetare gäller individuell lön. Men att arbetsgivaren ska ta hänsyn till yrkeserfarenhet poängteras vid nyanställning.

En nyhet i avtalet är att arbetsgivarna tidigare ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen. Det gynnar de yngre. Idag görs första inbetalningen vid 25 års ålder, nu sänks åldern i tre steg så att första inbetalningen sker vid 22 års ålder.

En annan förändring är att permission, alltså kort ledighet med lön, nu också gäller om den anställdes sambo drabbas av plötslig svår sjukdom, dödsfall och vid begravning.

– Vi har fått in sambo som nära anhörig, det är ett stort steg i att få avtalet mer moderniserat, säger Jonas Nilsson.

Avtalet har också fått ett förtydligande när det gäller uppsägningstiderna. När arbetsgivaren säger upp varierar uppsägningstiden från en till sex månader utifrån hur länge man har varit anställd. När man som anställd säger upp sig gäller en månad.

Nytt i avtalet är också att den som är provanställd och varit frånvarande en längre period kan få provanställningen förlängd med motsvarande tid.

Kort om avtalet

Kommunals avtal med Almega Tjänsteföretagen för banarbetare vid travbanor gäller från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023.

Löneökningar för banarbetare:

 • Från den 1 januari 2021 höjs lönen med i snitt 815 kronor per heltidsanställd. Löneökningarna fördelas individuellt och differentierat.
 • Från den 1 juni 2022 höjs lönen med i snitt 664 kronor per heltidsanställd. Löneökningarna fördelas individuellt och differentierat.

Lägstalöner:

 • Från den 1 januari 2021 för heltidsanställd som fyllt 20 år lägst 22 009 kronor.
 • Från den 1 juni 2022 för heltidsanställd som fyllt 20 år lägst 22 513 kronor.

För den som fyllt 18 år får lönen inte vara mindre än 80 procent av dessa lägstalöner.

Löner för anställda i travskolor:

Anställda som fyllt 16 år:

 • Från den 1 januari 2021: 17 515 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 17 884 kronor.

Anställda som fyllt 17 år:

 • Från den 1 januari 2021: 18 695 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 19 064 kronor.

Anställda som fyllt 18 år:

 • Från den 1 januari 2021: 22 877 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 23 429 kronor.

Anställda med 3 års yrkesvana:

 • Från den 1 januari 2021: 24 961 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 25 575 kronor.

Anställda med 5 års yrkesvana:

 • Från den 1 januari 2021: 25 446 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 26 060 kronor.

Övrig personal:

 • Från den 1 januari 2021: 23 842 kronor.
 • Från den 1 juni 2022: 24 456 kronor.

Ersättningar och tillägg:

 • Från den 1 januari 2021 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,89 procent.
 • Från den 1 juni 2022 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,29 procent.