Äldreomsorgen har länge varit sjukstatistikens sorgebarn och värst är det på särskilda boenden. Kommunalarbetaren har tidigare granskat sjuktalen på särskilda boenden och tagit fram siffror på hur det ser ut i varje kommun.

Den här veckan presenterades ny statistik som visar att äldreboenden fortfarande är den bransch på arbetsmarknaden där högst andel anställda blir sjukskrivna. 2019 gick det nästan 173 startade sjukfall på 1000 sysselsatta. Siffrorna omfattar särskilda boenden för äldre och funktionshindrade, men anställda på boenden för funktionshindrade utgör bara en procent av de sysselsatta i sektorn.

Genomsnittet för arbetsmarknaden låg samma år på 92 startade sjukfall per 1000 sysselsatta.

Här finns flest sjukfall

Antal startade sjukfall per 1000 sysselsatta:

Särskilda boenden för äldre och funktionshindrade: 172,6
Förskola: 156,2
Boenden för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem: 154,1
Öppna sociala insatser (hemtjänst): 139,5
Sluten sjukvård: 121,9
Genomsnitt arbetsmarknaden: 92,1

Även andra branscher där det jobbar många kommunalare har en hög andel sjukfall. Förskolan ligger näst högst på arbetsmarknaden med 156 sjukfall per 1000 sysselsatta. Även boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiska funktionsnedsättningar eller missbruksproblem har en hög andel sjukfall, liksom hemtjänsten.

De höga sjuktalen i kommuner och regioner fick tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att hota arbetsgivarna med att de skulle tvingas ta en större del av kostnaderna för de sjukskrivna. Men efter att fack och arbetsgivare 2016 presenterat en avsiktsförklaring med olika åtgärder, backade regeringen.

Senast Försäkringskassan presenterade statistik för antal sjukfall per bransch var för 2017. Även då låg särskilda boenden högst. Antalet sjukfall har sedan dess minskat något, vilket är en utveckling som gäller för hela arbetsmarknaden.