Statsepidemiolog Anders Tegnell påpekar att det är en liten studie men tycker ändå att det ger viss vägledning. 

– Det här visar ändå en ganska positiv bild av möjligheterna att kunna vaccinera den här viktiga gruppen, säger han.

Undersökningen bygger på 103 intervjuer vid arbetsplatser som kontaktats slumpmässigt utifrån en geografisk spridning över landet och utifrån en fördelning mellan stad och landsbygd, enligt Folkhälsomyndigheten. Det framgår inte hur många som har kommunala respektive privata arbetsgivare. Samtliga intervjuade arbetar ”patientnära”.

Bland de 20 procent som antingen tackat nej eller vill avvakta med beslutet så handlar det ofta om oro för biverkningar, enligt Anders Tegnell som kommenterade undersökningen vid Folkhälsomyndighetens pressträff på torsdagen.

– Vi kan se att det är rätt mycket en fråga om att man vill ha mer kunskap om de här vaccinen innan man bestämmer sig, säger han.

Resultatet motsvarar resultaten i andra undersökningar som gjorts tidigare av inställningen hos befolkningen i sin helhet.

Nästan samtliga intervjuade på äldeboenden och i hemtjänst uppger också att det inte finns några praktiska hinder för själva genomförandet av vaccinationen. 

Intervjuerna gjordes på telefon mellan den 22 och 28 januari.