Kommunals ordförande Tobias Baudin anser att siffran är alarmerande.

– Det är ingen brist på skyddsutrustning ändå försöker arbetsgivarna hindra de anställda att använda rätt skyddsutrustning. Det enda argument jag kan se är att man tycker att det är slöseri på skyddsutrustning, men det är förkastligt att se på det så. Det är inte att slösa, det är att skydda sig själv och få ner smittspridningen och framför allt skydda de äldre, säger Tobias Baudin.

Det var 12 procent av skyddsombuden som i januari uppgav att arbetsgivarna försöker begränsa användandet. I december var det 13 procent som svarade så.

Ända sedan förra våren har Kommunal återkommande ställt frågor till sina skyddsombud i äldreomsorgen. I de senaste undersökningarna har det sett ganska lika ut när det gäller tillgång och användning av skyddsutrustning. Omkring 15 procent svarar nu liksom före jul att det förekommer situationer där personal har arbetat utan rätt skyddsutrustning.

– Nu är det ganska precis ett år sedan det första fallet med covid-19 upptäcktes i Sverige och fortfarande är det 15 procent som under januari månad som säger att personal arbetat utan rätt skyddsutrustning. Det är en förvånande hög siffra, säger Tobias Baudin.

Arbetsgivarna måste se till att rätt utbildning finns på plats, anser Tobias Baudin som menar att det är deras ansvar att det ser ut som det gör.

– Är det så att man inte har utbildning måste arbetsgivarna se till att det finns utbildning i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustning ska användas. Man ska definitivt inte försöka hindra de anställda från att använda skyddsutrustningen.

Oron bland personalen över tillgången till skyddsutrustning har dock minskat rejält. I december svarade 25 procent att de känner oro över tillgången medan 17 procent svarade ja på samma fråga i januari.

Resultaten bygger på svar från 2 690 skyddsombud av sammanlagt 6 630 tillfrågade. En stor majoritet av dem, 91 procent, finns i kommunal verksamhet. 58 procent av svaren gäller äldreboenden, 31 procent hemtjänst och 11 procent annan verksamhet.