Kommunal har kommit överens om nya löner i avtalen Almega Serviceentreprenad och Almega hemservice.

Båda avtalen är rena löneavtal.

I avtalet Serviceeentreprenad höjs löner och ersättningar så här:

 • 1 april i år får alla en löneökning 352 kronor i månaden.
 • Dessutom läggs 352 kronor per medlem och månad i en pott som ska förhandlas och fördelas lokalt ute i företagen.

Om fack och arbetsgivare inte inom två månader kan enas om hur den lokala potten ska fördelas får alla hälften av potten, 176 kronor, i ett påslag lika för alla. Resterande 176 kronor får arbetsgivaren då fördela på egen hand.

 • Den 9 september 2022 höjs lönen med 577 kronor enligt samma princip som ovan.
 • Alla garanteras 289 kronor i ett generellt påslag.
 • 288 kronor förhandlas i en pott lokalt. Om fack och arbetsgivare inte kan komma överens inom två månader alla dela på hälften av potten 144 kronor, lika mycket till alla, och arbetsgivaren får fördela lika mycket på egen hand.

Kommunals ombudsman Lars Fischer säger att förbundet även krävde ett engångsbelopp som för kommunalt anställda, fria arbetsskor med mera.

– Men arbetsgivarna sa bestämt nej. De krävde också försämringar i avtalet, bland annat ett slopande av garantiregeln om att personal har anställningen kvar om ett annat företag tar över verksamheten. Vi ville inte gå med på det för att få igenom våra krav. Så vi nöjde oss med pengarna, säger Lars Fischer.

Mer om serviceentreprenadavtalet

 • Lägstalönerna i avtalet höjs med samma krontal och vid samma tidpunkt som övriga löner höjs.
 • Ersättningar höjs med samma värde och vid samma tidpunkter motsvarande löneökningarna.
 • Totalt är avtalets värde är 5,4 procent men 0,12 procent har räknats av till höjda insättningar till tjänstepension.

Serviceentreprenadavtalet berör omkring 2 500 kommunalare i privata städföretag. Det gäller från den 1 januari 2021 till den 31 augusti 2023.

Avtalet för personal i hemserviceföretag berör omkring 1300 kommunalare. Det innehåller också bara höjda löner och ersättningar.

 • Den 1 maj höjs lönerna med i snitt 643 kronor per medlem och månad. Alla garanteras 257 kronor och 386 kronor läggs i en pott som ska förhandlas och fördelas lokalt i varje enskilt företag. Om fack och arbetsgivare inte inom två månader kan komma överens får de anställda dela lika på hälften av vad som finns i potten, 193 kronor. Arbetsgivaren får efter eget huvud fördela lika mycket.
 • 1 september 2022 höjs lönerna med i snitt 527 kronor. Alla garanteras minst 211 kronor och 316 kronor läggs i en lokal pott. Om fack och arbetsgivare inte kan enas om hur den ska fördelas får de anställda dela lika på hälften av vad som finns i potten, 158 kronor. Arbetsgivaren får fördela lika mycket efter eget huvud.

– Men arbetsgivarna sa nej. De ville istället bland annat förlänga tiden för provanställningar och minska turordningskretsarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi bestämde även här att bara ta pengarna, säger Lars Fischer.

Mer om hemserviceavtalet

 • Lägstalönerna höjs lika mycket och vid samma tidpunkter som övriga löner.
 • Ersättningar höjs med samma värde och vid samma tidpunkter som löneökningarna.
 • Höjda inbetalningar till tjänstepension med 0,19 procent. Det räknas av från löneutrymmet på totalt 5,4 procent.

Hemserviceavtalet gäller från den 1 januari 2021 till den 30 september 2023.