– Majoriteten av arbetskraften på minkfarmarna är säsongsarbetare från Litauen, Polen och andra länder så det här blir ett oerhört stort ekonomiskt tapp för dem, säger Torgny Lindqvist, regionalt skyddsombud för Kommunal.

Hur många medlemmar Kommunal har på minkfarmarna är svårt att få besked om, men enligt Torgny Lindqvist finns ett 10-15-tal i trakterna av Sölvesborg, Kronoberg och Kalmar där minknäringen är stor. Han tror att en så stor del som 80 procent av arbetskraften är säsongsarbetare från andra länder, som inte är medlemmar i Kommunal.

– Och det här påverkar ju dem först och främst. Våra medlemmar sitter säkrare och arbetar kanske också delvis med andra uppgifter i jordbruket. I värsta fall har ju de en a-kassa. Jag har inte hunnit prata med några eftersom all kontakt måste aviseras i förväg, säger Torgny Lindqvist.

Det var i slutet av oktober 2020 som det första fallet av coronavirus konstaterades på en minkfarm i Blekinge. Senare under hösten bekräftades smittan på 13 svenska gårdar, vilket fick Jordbruksverket att skärpa restriktionerna kring minknäringen.

Nu skärps alltså kraven på gårdarna ytterligare med ett totalt förbud för uppfödning av nya minkar under hela 2021. Bakom bedömningen ligger sannolikheten för nya utbrott, vidare spridning och påverkan på folkhälsan.

Ett vanligt år hade parningen för att få nya djur startat i februari för att sedan leda till valpning i april-maj. Det är det som Jordbruksverket nu sätter stopp för genom att förbjuda parning av mink. Om valpning ändå sker – bland de minkar som finns kvar på gårdarna – ska valparna avlivas. Det är också förbjudet att importera minkar.

Det normala är att merparten av minkarna avlivas för pälsning under november månad, och så skedde också förra året. Det gjorde att antalet minkar i Sverige minskade med 80 procent, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Efter det finns ungefär 30 000 djur kvar på ett trettiotal gårdar.

Att de minkar som finns kvar inte avlivas förklaras av Jordbruksverket:

– En stor del avlivades i samband med pälsningen. Nu finns en liten andel kvar, som har antikroppar. Det finns ingen grund att avliva dem ur ett smittskyddsperspektiv människa–djur, säger Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket.

Förbudet mot parning gäller till 31 december 2021. Det betyder att minknäringen kan återuppta sin produktion 2022 om pandemiläget tillåter. Regeringen har dock gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa vilket kan påverka pälsnäringen framåt.