För ett år sedan var antalet arbetslösa medlemmar 41 091, vilket då var ovanligt många eftersom det var första gången på flera år som antalet gick över 40 000. 

Nu i december 2020 var antalet uppe i 54 090 personer.

– 2020 var verkligen ett specifikt år. Det är svårt att säga vad ökningen beror på och vilka områden de kommer ifrån, det ser vi inte i dag, säger Helena Wågberg.

Det stora inflödet av ansökningar om ersättning gör att väntetiderna på besked från a-kassan blir långa. Kommunals a-kassas väntetider ligger i nivå med snittet för alla a-kassor, men det tröstar sannolikt inte den som väntar på pengar. Förra året fick medlemmarna vänta mellan fyra till nio veckor med kortast väntetid på våren och längst efter sommaren.

– När genomströmningen ligger på fem-sex veckor ligger vi rätt bra. Det är en komplex försäkring med många parametrar och moment så det tar tid. I april låg vi på fyra veckor och det kan nog vara så långt ner vi kan komma just nu, säger Helena Wågberg.

Den mest positiva delen i a-kassans bokslut för 2020 är det stora antalet nya medlemmar. A-kassan spräckte 600 000-snöret i höstas. Det var första gången sedan de stora förändringarna av a-kassan 2007, då många lämnade den eftersom den blev dyrare samtidigt som den försämrades. I december 2020 var 608 483 personer medlemmar i Kommunals a-kassa.

– Det är 32 000 fler än 2019 och vem vet var gränsen går? Vi brukar ha ett flöde in på 500 personer i månaden och nu har vi över 1000 varje månad. Det ser fantastiskt fint ut men sedan hoppas vi ju att det inte betyder att fler ska behöva söka ersättning.