Camilla Mårtensen (L) erkänner i en replik min tidigare debattartikel att alliansen inte tog en andra och kraftigare våg av covid-19 i beaktning när de gjorde årets budget för Skånes universitetssjukhus. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

Hon kan inte skylla på okunskap för budgeten spikades i december när Skåne stod mitt i den andra vågen av smittan. Då var det uppenbart för alla, utom för några få borgerliga politiker i SUS styrelse, att 2021 skulle bli ett år utöver det vanliga. 

I repliken lyfts det även fram att vi socialdemokrater hade 180 miljoner kronor mer i vår budget till SUS än vad alliansen har. Det stämmer. Hade det inte varit bättre för SUS med ytterligare 180 miljoner kronor? Vi hävdar inte att vi hade kunnat åtgärda SUS stora underskott på en gång. Men vi hade tagit ett stort steg i rätt riktning. Vi tycker inte det är bra att sjukhusen i Skåne underfinansieras. 

Jag var själv facklig förtroendevald för Kommunalarbetareförbundet senaste gången alliansen styrde Region Skåne och såg nedskärningarnas effekter med egna ögon. Jag och socialdemokraterna vill inte att sjukhuset ska hamna i samma situation igen. Men jag är tyvärr orolig för att det är dit vi kan vara på väg.

Det vore ärligare om Camilla Mårtensson också berättade att alliansen under fyra år, tillsammans med sverigedemokraterna, blockerade en skattehöjning och därmed omöjliggjorde större anslag till SUS.

Det är bara att läsa innantill i alliansens budget för SUS. Där står det att om SUS ska klara av att hålla sin budget måste 423 miljoner sparas in på personalen. 30 miljoner kronor ska sparas in på läkemedel. Så fortsätter det, område för område. Totalt är sparbetinget på SUS 700 miljoner kronor. Det är en kraftig försämring jämfört med förra året. Denna försämring sker trots rekordstora anslag från den socialdemokratiskt ledda regeringen.  

Camilla Mårtensen (L) försvarar sig med att hävda att SUS även varit underfinansierat tidigare. Det vore ärligare om Camilla Mårtensson också berättade att alliansen under fyra år, tillsammans med sverigedemokraterna, blockerade en skattehöjning och därmed omöjliggjorde större anslag till SUS. Samtliga högerpartier hävdade i valrörelsen 2018 att det inte behövdes någon skattehöjning. Men bland det första de gjorde när de sedan fick makten var att höja skatten i Region Skåne. 

Nej, det SUS och den skånska sjukvården behöver är långsiktiga förutsättningar och trygga villkor. Vi befinner oss nu i andra vågen av en mycket allvarlig pandemi som slagit extra hårt mot Skåne. De anställda i vården gör storartade insatser och kämpar med att trycka tillbaka pandemin.

Vi politiker bör arbeta för att förbättra villkoren för personalen så att patienterna kan få en så god vård som möjligt. Då duger det inte att komma med krav på att spara ytterligare 700 miljoner på SUS.