Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning där teori och praktik kombineras. Utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet.

Hösten 2021 sker en stor ökning av antalet platser på Yrkeshögskolan generellt och inte minst gäller det kommunalaryrken. Några exempel:

  • Ambulanssjukvårdare: 312 utbildningsplatser (mot 253 år 2020).
  • Vidareutbildning för undersköterskor inom psykiatri: 1215 utbildningsplatser (790 år 2020).
  • Specialistutbildning för undersköterskor inom akutsjukvård: 555 (515 stycken år 2020).

Förutom att Myndigheten för yrkeshögskolan har fått in fler ansökningar om att anordna YH-utbildning tros en förklaring till ökningarna vara arbetsmarknadens omställning under pandemin och att det har blivit lättare att ansöka om att få anordna utbildningar.

Den som vill söka till Yrkeshögskolan kan gå in på yrkeshogskolan.se. Förutom utbildningar inom vård och omsorg finns också möjlighet att i höst plugga till exempel till specialistbarnskötare, hovslagare eller köksmästare.