Förare som kör buss och andra transporter måste ha ett yrkeskompetensbevis, YKB. Det måste förnyas vart femte år med 35 timmars fortbildning för att vara giltigt.

Under pandemin har många utbildningar ställts in. Problemet gäller i hela EU. Därför beslutade EU och riksdagen i våras om en tillfällig dispens. Den gäller inte längre.

För att undvika att bussar och andra samhällsviktiga transporter inte kan köras vill regeringen göra tillfälliga lagändringar som innebär att dispensen förlängs i sex månader för dem vars YKB upphörde under perioden 1 november 2020-21 januari 2021. YKB som slutar gälla i år under perioden 1februari-31 juli vill regeringen förlänga i sex månader.

Riksdagens trafikutskott säger ja till en tillfällig lagändring om YKB men vill att riksdagen beslutar om tre medskick till regeringen.

De innebär att möjligheten till dispens förlängs året ut för att minska trycket på utbildningsbranschen, att antalet distanstimmar i utbildningen utökas och att Transportstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt hantera ansökningar och ge tillstånd till fler privata utbildningsföretag som vill erbjuda yrkesförare fortbildning.

S, C, L och MP säger nej till att förlänga dispensen året ut eftersom partierna menar att det riskerar leda till en stor utbildningsskuld nästa år.

Och S, V och MP ser inget behov av att utöka antalet distanstimmar. 

S och MP tycker heller inte att det finns skäl att kräva att Transportstyrelsens skyndar på handläggningstiden för att godkänna nya utbildningsföretag.