LO-ledningen och de övriga LO-förbunden togs på sängen när Kommunal och IF Metall i december anslöt sig till överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet.

Flera förbund reagerade starkt, och väckte frågan om Kommunal och IF Metall hade brutit mot LO:s stadgar.

Enligt stadgarna är förbunden skyldiga att inhämta ett yttrande från LO:s styrelse ”i frågor av större principiell innebörd eller omfattande praktisk betydelse”.

På sitt möte under måndagseftermiddagen diskuterade LO:s styrelse Kommunals och IF Metalls agerande.

”Vi har haft en bra diskussion på LO-styrelsen. Bland annat har vi tillsammans konstaterat att kravet på inhämtande av yttrande från LO-styrelsen i stadgarna inte iakttogs på ett korrekt sätt inför att IF Metall och Kommunal anslöt sig till avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv”, säger LO i ett pressmeddelande efter mötet.

LO lämnar inga ytterligare kommentarer, utan säger:

”LO-styrelsen är nu fokuserad på hur LO-förbunden ska kunna bli starkare tillsammans och hur LO kan stärkas i framtiden. Dessa frågor är en del av en intern process och det kommenterar vi inte i media.”

Kommunalarbetaren har sökt Kommunals ordförande Tobias Baudin för en kommentar, men han har avböjt. Kommunals pressavdelning hänvisar till LO:s kommentar ovan.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.