Nästa fredag, den 22 januari, har Kommunal varslat om strejk vid ett antal arbetsplatser hos privata arbetsgivare inom Vårdföretagarna, framför allt äldreboenden och vårdcentraler. Omkring 800-900 kommunalare lägger då ned arbetet om det inte innan dess finns ett nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna.

Kommunal menar att strejken inte drabbar tredje part eller kan betraktas som samhällsfarlig. Förbundet hänvisar till att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ansvaret för vård och omsorg som har lagts ut på entreprenad.

Elpida Georgitsi, regionalt fackligt ombud för Kommunal.

”Finns mycket engagemang och vilja”

Avtal

Därför, hävdar Kommunal, är kommunerna skyldiga att ta över sådan verksamhet som entreprenörerna inte kan utföra på grund av strejk.

Tobias Sjöqvist, som har varit med och konstruerat Kommunals varsel, säger att detta också framgår i propositionen Privata utförare inom kommunal verksamhet, som ligger till grund för kommunallagen, samt enligt beslut tagna av Ivo mot en region när en av deras entreprenörer gick i konkurs.

– Vi har också studerat ett stort antal avtal mellan kommuner och privata entreprenörer. Många av dem har klausuler som säger att kontraktet inte gäller vid tillfällen då verksamheten inte kan utföras på grund av ”force majeure”, omständigheter som parterna inte kan påverka.

Vi är säkra på att vår tolkning är rätt, bland annat med stöd av jurister vid LO-TCO Rättsskydd.

Tobias Sjöqvist, Kommunal

Tobias Sjöqvist säger att strejk kan vara ett sådant exempel.

– Om kommunerna inte har tänkt att tillämpa denna klausul vid denna strejk, vid vilken strejk ska de då göra detta, tillägger han.

Vårdföretagarna är en del av arbetsgivareorganisationen Almega. Jonas Stenmo, Almegas chefsjurist, säger i en intervju med ka.se att Kommunals varsel inte fungerar i praktiken. Och att det finns en rad praktiska problem med att kommunen tillfälligt tar över som utförare och arbetsgivare i strejkdrabbad verksamhet.

Även Niclas Lindahl, förhandlingschef hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) säger i en intervju med ka.se att det inte är så enkelt som Kommunal hävdar att kommunerna tar över verksamhet som drabbas av strejk.

Men Tobias Sjöqvist anser att det är problem som går att lösa och som kommunerna måste lösa på grund av sitt ansvar för vård och äldreomsorg.

Det är första gången ett strejkvarsel läggs med stöd av kommunernas ansvar för att se till att tredje part inte drabbas och att vård och omsorg fortfarande kan ges.

– Vi är säkra på att vår tolkning är rätt, bland annat med stöd av jurister vid LO-TCO Rättsskydd, säger Tobias Sjöqvist.

Annica Jansson, ombudsman på Kommunal.

Kommunal har fått signaler om att arbetsgivarna redan från början av konflikten, om den träder i kraft, kommer att beordra skyddsarbete. Men det begreppet är inte tillämpligt här, anser Kommunal.

– I det här fallet gäller huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO, där är inte skyddsarbete reglerat lika tydligt som i det kommunala huvudavtalet KHA. Bakgrunden är att avtalet tecknades i slutet på 30-talet, då fanns inte tankarna att äldreomsorg och sjukvård skulle drivas i privat regi. Skyddsarbete i det här fallet är inte tillämpligt utifrån hur avtalet är skrivet, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

Arbetsgivare som hävdar skyddsarbete kringgår konfliktvarslet, enligt Kommunal som uppmanar arbetsgivarna att i stället söka dispens.

– Vi kommer seriöst titta på alla dispensansökningar som kommer in, säger Annica Jansson.

Enligt henne har det aldrig någonsin förut varit aktuellt med skyddsarbete under en övertids- och mertidsblockad eller nyanställningsblockad.

– Utan det är när det blir strejk i så fall. Men Vårdföretagarna har ju aviserat att de tänker tillkämpa skyddsarbete redan från start. Det är att kringgå vårt lagda varsel, det är vår bestämda uppfattning, säger Annica Jansson.