Det var strax före jul som Hudiksvalls krisledningsnämnd fattade beslut om att erbjuda månadsanställning till 50 personer inom äldreomsorgen fram till sista augusti 2021.

– Det här gör vi för att förstärka äldreomsorgen, öka kontinuiteten och trygga tillgången på personal under pandemin. Och när vi går in i ett lugnare skede göra det möjligt för våra medarbetare att få ut sin ledighet och återhämta sig, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam (S) i ett pressmeddelande.

De som får erbjudandet är utbildade undersköterskor som är timanställda.

Sjukfrånvaron är väldigt hög bland anställda i kommunens äldreomsorg och beslutet att anställa ända till augusti handlar mycket om att se till att man klarar bemanningen.

–  Det är för att säkra upp personer som vi behöver inom omsorgen, säger kommundirektör Bengt Friberg till Hudiksvalls tidning.

På Kommunals sektion i Hudiksvall är man nöjd över beslutet.

– Det är ju svårt att få tag på vikarier och de som jobbat har jobbat så himla mycket så det behövs verkligen också för att de ska få sin sommarsemester, säger ordförande Mia Larsson.

Det är dock viktigt att de nya visstidsanställningarna inte gör att redan deltidsanställda nekas gå upp i tid, påpekar hon.

Grannkommunen Söderhamn, som enligt Folkhälsomyndigheten var den mest coronadrabbade kommunen i landet veckan före jul, har också beslutat visstidsanställa timvikarier. Här erbjuds de tre månaders anställning. Det skriver Söderhamns-Kuriren.

Personalbristen har också fått kommunen att flytta ett 30-tal anställda från barnomsorgen till äldreomsorgen.

Den höga andelen timvikarier inom äldreomsorgen pekats ut som en bidragande orsak till smittspridningen i äldreomsorgen. 2019 var en av fem timanställd, visade en granskning som tidningen Arbetet gjorde i april.

Högst andel timanställda hade Danderyds kommun med 39 procent. I mitten av december kontaktade SVT de tio kommuner som hade störst andel timanställda 2019, för att se om de ändrat anställningspolicy. Ingen av kommunerna svarade att de tillsvidareanställt fler efter coronapandemin. Däremot hade flera kommuner månadsanställt timvikarier och erbjudit deltidsanställda att gå upp i tid.