Barnomsorgsbolaget Midaro är en av de största aktörerna för dagbarnvård i Malmö med sex dagbarnvårdare som jobbar i bland annat Rosengård, Augustenborg och Sorgenfri.

När kommunens tjänstemän i februari gjorde en tillsyn möttes de av ostädade lägenheter där det luktade illa och barnen hade för lite plats att röra sig på. En av lägenheterna hade så dålig fysisk miljö att miljöförvaltningen larmades. Kommunen misstänker att barnen sällan fick gå ut, då de inte verkade ”bekanta med rutinen för påklädning eller utevistelse”, och mest verkade sitta framför tv:n. Det skriver utredarna i de handlingar som Sydsvenskan tagit del av. Någon pedagogisk verksamhet bedrevs inte.

De dagbarnvårdare som utredarna träffade hade stora brister i svenska språket och barnen fick agera tolk.

”Det var mycket högljutt i barngruppen, barnen skadade sig, skrek, grät och slogs.”, skriver kommunen i sin utredning rapporterar Sydsvenskan.

Men missförhållanden för barnen var inte det enda som upptäcktes vid tillsynen. Barnomsorgsbolaget har också fått pengar för barn som inte varit där.

Under 2020 har företaget fått bidrag av kommunen för att ta hand om 27 inskrivna barn. Vid kommunens tillsyn fanns i lägenheterna bara totalt fem barn. När utredarna ringde upp föräldrar vars barn var inskrivna hos dagbarnvårdarna, visade det sig att en del barn inte alls gått där. Vissa av de inskrivna barnen befann sig inte ens i Sverige, visar uppgifter som Sydsvenskan har tagit del av.

Det avslöjas också att företaget fortsatt ta emot bidrag från kommunen under perioder när dagbarnvårdarna varit sjukskrivna och verksamheten legat nere.

Malmö stad har polisanmält företaget för bidragsbrott och dragit in bolagets rätt till bidrag. Totalt har Midaro tagit emot 15,7 miljoner kronor från Malmö stad sedan 2015, visar Sydsvenskans granskning.

Midaros ägare, Mikaela Lundahl, säger till Sydsvenskan att hon ”förnekar alla brott” och avböjer mer kommentarer.