Under coronapandemin införde regeringen en generösare a-kassa. Villkoren för att bli medlem sänktes och ersättningen blev mer generös, som några av åtgärderna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) gav i september beskedet att de tillfälliga reglerna skulle förlängas till 2022.

Däremot är det bråttom för de som ännu inte gått med i en a-kassa om man snabbare vill kunna ta del av det högre ersättningsbelopp som a-kassan i normala fall ger rätt till först efter ett år.

Fram till sista december i år får man nämligen räkna varje medlemsmånad som fyra månader i stället för en. Det krävs totalt tolv månaders medlemsskap för att få ersättning.

Det betyder att om man hinner gå med i en a-kassa i december i år så får man tillgodoräkna sig hela december månad vilket i sin tur räknas som fyra månaders anslutningstid.

2021 räknas varje månad endast som en månad igen.

– I händelse av framtida arbetslöshet betyder det då att man kan få ersättning redan från september 2020, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till Studio ett.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.